Medlemsinfo – Henrik Horup: Så gjorde DSB det igen.

Print Friendly, PDF & Email

Så gjorde DSB det igen.
Provokationerne mod Dansk Jernbaneforbund og medlemmerne fortsætter ufortrødent.
Den ene information efter den anden fra DSB har åbenbart ikke svært ved at forlade udbakkerne. DSB forsømmer ikke en lejlighed til at fortælle offentligt om deres store interesse i at forhandle aftaler på plads og med den anden hånd smide forbundets repræsentanter ud af forhandlingerne, når disse ikke blot smækker hælene sammen.
Herefter tillader DSB sig så i informationer at orientere om, at man implementerer kun de ting, man er blevet enige om, uagtet at der ikke er enighed om noget som helst overhovedet.
Efter at Dansk Jernbaneforbund i utvetydig tale har rejst kritik af, at man bruger store summer på med posten at udsende flotte prospekter om arbejdsvilkår for overenskomstansatte, mens forhandlingerne fortsat pågår, forventede vi faktisk, at disse informationer fik ende.
Dette alene fordi, at det nu var aftalt at genoptage forhandlingerne.
Men nej … 16 november 2018 – dagen efter at man blev enige om at fortsætte forhandlingerne om arbejdstid og medarbejderindflydelse, måtte en underdirektør for gud ved hvilken gang lige forsøge sig med endnu en – af direktionen – godkendt provokation.
Dette blev således til en ny information, som nu omhandlede tjenestemandsansatte og disses arbejdsvilkår, hvor det med alt tydelighed er fastslået, hvad der tilsyneladende ikke kan forhandles om længere, bl.a. kombinationsture med tjenester og tidslommer og i hvilken fordeling.
Ydermere kan det konstateres, at de drøftelser, der skulle fortsætte omkring medarbejderindflydelse om turplanlægningen og turvalg o.lign., har DSB valgt at afslutte, inden forhandlingerne er startet med områdegruppernes repræsentanter.
Det burde efterhånden være åbenlyst for enhver, at DSB på ingen måde har intentioner om reelle forhandlinger.
Kære venner. Vi vil gerne fastslå endnu engang.
DSB’s informationer står helt for deres egen regning.
Det gør forbundets information også og vi kan kun opfordre Jer til ikke på noget tidspunkt at tro, at DSB’s informationer er i overensstemmelse med Dansk Jernbaneforbunds eller på nogen måde udsendt med accept fra Dansk Jernbaneforbund.
Dansk Jernbaneforbund stiller sig helt uforstående overfor at DSB fortsat anvender interne kommunikations-kanaler til at provokere Dansk Jernbaneforbund og Jer – medlemmerne.
Vi kan kun opfordre til at holde øje med forbundets og områdegruppernes informationer, hvor vi vil orientere om faktuelt korrekte oplysninger.
Og nu venter vi så bare på DSB’s næste propaganda-tiltag …