OK21: Hovedbestyrelsen anbefaler et JA til det kommunale forlig

Print Friendly, PDF & Email

MEDLEMSINFO 9. MARTS 2021

Hovedbestyrelsen i Dansk Jernbaneforbund har behandlet resultatet af OK21-forhandlingerne. Hovedbestyrelsen anbefaler et JA til resultatet på det kommunale område. Urafstemning om forliget begynder senere i marts.

Der har 09.03.2021 været afholdt repræsentantskabsmøde i det kommunale forhandlingsfællesskab FF. (Læs pressemeddelelse her)

Her meddelte Dansk Jernbaneforbund, at vi anbefaler et JA til overenskomstresultatet.

Her kan du læse baggrunden for anbefalingen. Du kan læse om selve forligets indhold på www.djf.dk/ok21 og i det kommende anbefalingsbrev:

Forliget på det kommunale område (FF forliget)

Hvem er omfattet af forliget: Ansatte ved lokalbanerne under Dansk Jernbaneforbunds dækningsområde

Baggrund for anbefaling af et JA:

Lønstigningerne på det kommunale område er ikke guldrandede, men sikrer trods alt en reel reallønsfremgang.  Set i lyset af den nuværende situation må det betragtes som tilfredsstillende. Derudover har der været afsat midler til organisationspuljer.

Organisationspuljen er forhandlet med KL og har hævet pensionen til 15%, hvilket har været en målsætning i mange år.

Forhøjelsen af pensionen for de overenskomstansatte har i lighed med tidligere betydet, at der afsættes 0,5% (af skalalønnen) yderligere til tjenestemændenes særlige tillæg.

Samtidigt er det lykkes, at sikre banepersonalet en særlig lønstigning og endelig er det lykkes at sikre, at weekendtillægget nu udbetales fra kl. 13.00 lørdag (tidligere kl. 14.00).

Hovedbestyrelse anbefaler på den baggrund enstemmigt et JA til forhandlingsresultatet på det kommunale område.

Afstemning

Nu er det så op til alle jer medlemmer, der er omfattet af overenskomsten og aftalen for tjenestemænd at tage stilling. Derfor vil I inden for de næste uger modtage digitalt stemmemateriale og bliver bedt om at tage stilling til resultatet. Det er jeres stemme, der afgør, om OK-resultatet er godkendt.

Mere info om afstemningen følger snarest.

CFU-forliget (statsligt forlig).

Der afholdes repræsentantskabsmøde i det statslige forhandlingsfællesskab CFU den 16. marts, hvor DJ skal tage stilling til forliget på det statslige område.

Mere info følger om dette derfor i næste uge.