Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø er vigtigt for Dansk Jernbaneforbund

Nedenfor kan du læse seneste nyheder med fokus på arbejdsmiljø på jernbaneområdet.

Her kan du også finde flere oplysninger om Dansk Jernbaneforbunds arbejdsmiljøindsats på jernbaneområdet, og links til relevante værktøjer og hjemmesider.


Velkommen til HAMU

HAMU står for Hovedbestyrelsens ArbejdsMiljø Udvalg. HAMU er nedsat af Hovedbestyrelsen i Dansk Jernbaneforbund, og er forbundets politiske ansvarlige, hvad angår arbejdsmiljø og refererer til Hovedbestyrelsen.

Hovedkasserer Kirsten Andersen er formand for udvalget, og er hovedansvarlig for arbejdsmiljø i Dansk Jernbaneforbund. Faglig sekretær og arbejdsmiljøkoordinator – Frank Johansson – er tilforordnet HAMU og varetager det praktiske arbejde for udvalget.

HAMU udgøres af en række medlemmer hvoraf mindst 1/3 skal være Hovedbestyrelsesmedlemmer, øvrige medlemmer til HAMU indstilles via HAMU til hovedbestyrelsen, der endelig udpeger medlemmer.

HAMU UPDATE
Dansk Jernbaneforbund udsender løbende et nyhedsbrev til alle arbejdsmiljørepræsentanter med nyt fra arbejdsmiljøområdet. Du finder nyhedsbrevet her