Statens overenskomst stemt hjem: CFU-forliget er vedtaget

Print Friendly, PDF & Email

Pressemeddelelse fra Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU)

De statsligt ansatte har ved urafstemning sagt ja til løn- og ansættelsesvilkår for de næste tre år. Dermed er det forlig, som Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) indgik med Skatteministeriet den 6. februar 2021, vedtaget. Overenskomsten har virkning fra 1. april 2021 og gælder i tre år.

Formand for CFU Rita Bundgaard udtaler: Jeg er rigtig glad for, at vi har fået medlemmernes opbakning til OK21-forliget. Jeg oplever, at medlemmerne har lagt vægt på, at vi sikrer reallønnen, og at vi viderefører reguleringsordningen, så lønudviklingen i staten følger med den private lønudvikling.

Over de kommende tre år er aftalt en lønstigning på 5,05 pct for alle statens ansatte og øvrige forbedringer svarende til 0,20 pct. Ud over dette forventes en lønudvikling på 1,5 procent, den såkaldte reststigning, som blandt andet er udtryk for den lønudvikling, som sker igennem den lokale løndannelse.

Rita Bundgaard fortsætter: Forliget betyder også, at alle medarbejdere, der er 62 år eller ældre, har ret til to dages seniorfridage pr. år – eller at værdien heraf kan udbetales. Jeg har stor tiltro til, at denne ordning vil være en vigtig begyndelse til at skabe et godt seniorarbejdsliv. Jeg er bl.a. også tilfreds med, at vi blev enige om at videreføre kompetenceudviklingsfonden.