Leder: Ræset mod bunden skal stoppes

Print Friendly, PDF & Email

[Bragt i Jernbane Tidende 02-2021 – Foto: Green Cargo]

Det danske arbejdsmarked har i årtier været under pres: Arbejdskraftens fri bevægelighed har sendt tusindvis af udenlandske arbejdere mod det rige nord i jagten på guld og lykke. Ingen kan bebrejde den enkelte, at man søger lykken hos os. Men vi skal have øje for konsekvenserne for vores samfund og ikke mindst for vores arbejdsmarkedsmodel.

Vores branche har hidtil været forskånet, i hver fald på vores breddegrader. Det har primært været i f.eks. byggeriet, i rengøringsbranchen, i landbruget, på hoteller og restauranter og selvfølgelig i luftfarten og på lastvognsområdet, at udenlandske arbejdere har presset løn- og arbejdsvilkår.

Nu ser vi desværre også eksemplerne i vores verden: Jernbane Tidende sætter i dette nummer fokus på Green Cargo – det statsejede svenske godselskab. Green Cargo har desværre indtaget rollen som murbrækker for overenskomstdumping og unfair konkurrence på de danske skinner.

Det kan være svært at forstå, at et statsejet selskab fra Sverige har lyst til at indtage den rolle. Det er ikke desto mindre virkeligheden i 2021. Fra Green Cargos depot i Malmø køres store mængder gods rundt Danmark på svensk overenskomst.

Det er en klar trussel imod den danske model, hvis man kan etablere sig lige på den anden side af grænsen med det primære formål at drive produktion i Danmark på et andet lands overenskomstsvilkår. Oveni er det en trussel mod sikkerheden på banen: Uden dansk overenskomst er der ingen kontrol med køre-/hviletidsbestemmelserne. Den opgave varetages nemlig ikke af Trafiksstyrelsen, men af Beskæftigelsesministeriet, som igen har overladt ansvaret til arbejdsmarkedets parter. Men uden overenskomst kan opgaven ikke løftes i virkelighedens verden. Vi har som fagforening ingen adgang til en virksomhed uden dansk overenskomst. Og dermed er det reelt ingen kontrol med køre-/hviletidsbestemmelserne.

Green Cargo er vækst i hele Skandinavien. Selskabet virker i stand til at underbyde markedet. Fra mange sider peges til på ulovlig statsstøtte. EU undersøger i øjeblikket det forhold. Og Dansk Jernbaneforbund følger nøje med. Oveni har vi fat i en række politikere på både dansk og europæisk niveau. Endelig er vi i tæt dialog med de øvrige fagforeninger i norden.

Dansk Jernbaneforbund har i over 120 år kæmpet for ordentlige vilkår for banens folk. Vi kommer ikke til at se passivt til, hvis nogen forsøger at trække tæppet væk under os. Det løfter giver jeg gerne til alle kollegaerne og vores venner hos Green Cargo. Ræset mod bunden skal stoppes i opløbet.Henrik Horup,
Forbundsformand Dansk Jernbaneforbund