Retsmøde i Tjenestemandsretten vedrørende forøget sygefravær blandt lokomotivførerne

Print Friendly, PDF & Email

Dansk Jernbaneforbund blev i dag indkaldt til retsmøde i Tjenestemandsretten vedrørende det forøgede sygefravær blandt lokomotivførerne

Moderniseringsstyrelsen anser fraværet for at være en maskeret kollektiv arbejdsnedlæggelse og havde nedlagt påstand om, at de pågældende tjenestemænd skulle pålægges omgående at genoptage arbejdet.
Dommeren tiltrådte pålægget.

Dansk Jernbaneforbund skal på den baggrund pålægge medlemmerne at genoptage arbejdet straks, med mindre der ligger reel sygdom bag fraværet.

Med det markant forøgede antal sygemeldinger, og hvis arbejdssituationen ikke normaliseres straks, må det forventes, at der skal føres bevis for, at fraværet skyldes lovligt forfald. Det må formodes, at det ikke vil være tilstrækkeligt bevis med en mundtlig forklaring eller en erklæring om, at fraværet skyldes sygdom. Det må forventes, at der skal afleveres en uddybende lægeerklæring med en specifik og konkret begrundelse for fraværet.

For de overenskomstansatte gælder det samme. Vi skal her henvise til informationen fra i går efter Fællesmødet i Dansk Arbejdsgiverforening. Forbundet er indkaldt til møde Arbejdsretten mandag den 2. juli 2018 om de overenskomstansatte.

Dansk Jernbaneforbund skal på ovenstående baggrund – atter – opfordre medlemmerne til, såfremt der måtte være medlemmer, som måske har sygemeldt sig, uden at der ligger en reel sygdom bag, om omgående at genoptage og normalisere arbejdet.