Fællesmøde i Dansk Arbejdsgiverforening

Print Friendly, PDF & Email

Som man har kunne følge med i i medierne, så har der i dag været meget omtale af sygdom, DSB, lokomotivførere og Dansk Jernbaneforbund

Dansk Jernbaneforbund har den 28. juni 2018 været indkaldt til fællesmøde i Dansk Arbejdsgiverforening.

Der var på DI Overenskomst I rejst klage over, at et stigende, og helt usædvanligt antal medlemmer af Dansk Jernbaneforbund (lokomotivførere beskæftiget ved DSB SOV) har sygemeldt sig fra mandag den 25. juni 2018.

Arbejdsgiversiden var af den opfattelse, at medlemmerne af Dansk Jernbaneforbund havde iværksat en overenskomststridig, kollektiv arbejdsstandsning maskeret som sygemeldinger.

På arbejdstagersiden anførtes, at de forelagte oplysninger ikke gav fuldt tilstrækkeligt grundlag, til at erkende, at det øgede antal sygemeldinger var udtryk for en overenskomststridig arbejdsstandsning.

Man erklærede sig imidlertid enig i, at kollektivt fravær, der ikke skyldes lovligt forfald som fx sygdom, ville kunne anses som en overenskomststridig arbejdsstandsning.

Dansk Jernbaneforbunds vil gerne opfordre alle vore medlemmer til at bidrage til, at kun lovligt forfald – fx sygdom – er årsagen til en sygemelding.

Fra arbejdsgiverside meddeltes, at blev arbejdet normaliseret op til weekenden, ville sagen blive betragtet som afsluttet.