Psykologtilbud til tidligere ansatte

Print Friendly, PDF & Email

DSB har bedt de faglige organisationer, herunder LPO DSB, om at formidle nedenstående videre.

Har du i din ansættelsesperiode i DSB været ude for voldsomme hændelser, som du efter din fratrædelse oplever store psykiske eftervirkninger af, så kan du kontakte DSB Arbejdsmiljø (arbejdsmiljo@dsb.dk eller 24683060) om muligheden for psykologbehandling.

Der vil ske en konkret vurdering af, om der er grundlag for dette.

Det kan f.eks. være personpåkørsler, togulykker, voldsomme voldsepisoder eller øvrige alvorlige arbejdsulykker.

Vi er opmærksomme på, at informationen primært henvender sig til vores tidligere / pensionerede kolleger, så skulle du som aktivt medlem kende til en, som kunne have glæde af ovenstående, vil vi bede dig formidle nærværende videre. På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Dansk Jernbaneforbund
Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB