Nytårshilsen fra Henrik Horup

Print Friendly, PDF & Email

Gode medlemmer og kolleger.

2020 er snart historie og vi kan kalde 2021 for virkelighed. Endelig, fristes man til at sige, for 2020 har på mange måder været noget af en prøvelse.

Corona har været overskriften på det meste og har givet en helt ny modspiller på banen. Problemerne er vanen tro af Jer blevet taklet til topkarakter: Nok engang har jernbanens folk bevist, at vi står fast, når virkeligheden strammer til. Toget kører og binder vores samfund sammen – også når resten af Danmark lukker ned og arbejder hjemme.

En krise har altid sine helte. Heltene – de der går forrest – er der mange af og dem skylder vi alle en tak. Jer ved banen er også helte – sande Coronahelte. Og Danmark får også brug for jeres stålfaste dedikation i 2021. Indtil Corona er fortid – og når næste krise måtte ramme. Men jeg ved, at Danmark kan regne med banens folk.

2020 bød også på et mærkværdigt overenskomstforløb. De såkaldte forhandlinger endte som rene diktater. Resultaterne fra de større forbunds forhandlinger blev kopieret og omdelt til orientering for mindre forbund. Arbejdsgiverne havde konstateret at det samlede flertal allerede var i hus og dermed lænede de sig tilbage og nægtede at forhandle. Det forløb har allerede givet anledning til mange overvejelser – og vi er ikke færdige. En ting er sikkert: Det sker ikke igen med vores gode vilje. Men det er da bemærkelsesværdigt at konstatere, at vores arbejdsgivere ikke har behov for forandringer frem til 2023.

I 2021 venter de offentlige overenskomstforhandlinger – og disse forhandlinger bliver i skyggen af Corona.

OK20 nåede at komme i mål inden Corona-krisens omfang stod klart. Det var et kæmpe held og ses tydeligt på den aftalte lønudvikling for så vidt angår normallønsområdet. Men minimallønsområdet bliver desværre en hård kamp omkring de lokale lønforhandlinger, da disse ikke er sikret og flere arbejdsgivere arbejder for nul-løsninger.

OK21skal forhandles midt i krisen. Samfundsøkonomien er presset og arbejdsgiverne vil med sikkerhed afvise alle krav, der bare ligner OK20-rammen. Omvendt har mange offentligt ansatte en helt berettiget forventning om et mærkbart skulderklap ovenpå Corona-krisen. Og endelig er økonomien ikke så hårdt ramt, som man kunne frygte. Hvor det lander, ved vi til foråret.

Udover OK21-forhandlingerne venter en lang række yderligere opgaver. Forhandlingerne for bedre vilkår på vores letbaner fortsættes, fortsat fokus på et kraftigt forbedret samarbejde med Banedanmark – ikke mindst omkring outsourcing, større fokus på godstransporten på skinner, indgåelse af flere overenskomster på banevedligeholdelse og mange andre opgaver venter lige efter nytår.

2021 byder også på de længe ventede forhandlinger om en ny stor plan for infrastrukturen i Danmark. Det er de helt klassiske slagsmål, der venter: Asfalt kontra skinner. Hver landsdel med sine ønsker. Der venter Transportministeren en stor opgave – det bliver hans egentlige svendestykke som minister. Resultatet vil sætte rammerne for Danmark de næste mange år. Derfor skal banen også prioriteres. Toget skal have et løft.

Der venter også andre opgaver på Benny Engelbrechts skrivebord, som kræver handling her og nu: Østbanens skinner kan ikke vente længere på en løsning. Der skal ske noget i 2021. Samtidig skal sårene fra Corona-krisen heles: Vi skal have passagerne tilbage i toget. Det er en stor opgave, som vil kræve en massiv indsats fra mange sider.

Vi har heldigvis et rigtigt godt samarbejde med Benny Engelbrecht. Vi har ved årets udgang flere problemstillinger vi samarbejder om. Benny Engelbrecht er en minister, der oprigtigt er interesseret i, hvad vi mener og hvilke konkrete problemer, vi står overfor i hverdagen. I forbindelse med årets sidste møde med ministeren bad Benny Engelbrecht mig sende en tak til alle vores medlemmer for Jeres indsats under denne krise. Dansk Jernbaneforbund siger også tak til Transportministeren for et godt samarbejde i 2020. Vi ser frem til samarbejdet i 2021.

Men mest af alt vil jeg gerne sige tak til dig, der sikrer, at toget kører hver dag året rundt. Tak for din indsats i 2020 – og tak for at vi kan regne med dig i 2021.

På vegne af alle ansatte i Dansk Jernbaneforbund ønskes I alle ….. Godt Nytår!

Henrik Horup