Proces

Print Friendly, PDF & Email

Hvordan får vi egentligt nye overenskomster? Her giver vi et overblik over vejen til nye overenskomster for medlemmerne i Dansk Jernbaneforbund

Januar-Februar
I januar starter forhandlingerne på industriens område. Industriens overenskomst er den såkaldte ”gennembrudsoverenskomst” – det betyder, at industriens overenskomst baner vejen for alle de andre overenskomster. Dermed kommer industriens overenskomst også til at bestemme den ”rammen” – det vil sige den økonomiske ramme for, hvor meget der kan forhandles hjem ved alle de overenskomstforhandlinger, der kommer efter industriforliget.

Dansk Jernbaneforbund har medlemmer på industriens overenskomst. Derfor er DJ også repræsenteret i en række udvalg, der forbereder selve forhandlingerne om industriens overenskomst.

Når industriens overenskomst er på plads (gerne i løbet af februar) begynder forhandlingerne om de øvrige overenskomster. Forhandlingerne foregår mellem CO-industri og DI.

Den næste forhandling er fornyelse af overenskomst transportområdet (bl.a. chauffører). Disse forhandlinger munder ud i det såkaldte transportforlig. Forhandlingerne foregår mellem 3F og DI.

Dette forlig er ”gennembrudsforlig” på hele transportområdet. Når industriens og transportens overenskomster er i hus, kan forhandlingerne om resten af de private overenskomster begynde.

Det vil sige, at forhandlinger om de overenskomster, hvor DJ er direkte overenskomstpart, kan begynde.

Februar-april
For DJ er det forhandlinger om følgende overenskomster:

  • Lokale lønforhandlinger under Industriens Overenskomst
  • Jernbaneoverenskomsten
  • Tillægsoverenskomsten til Jernbaneoverenskomsten
  • Letbaneføreroverenskomsten

LOKALE FORHANDLINGER PÅ INDUSTRIENS OMRÅDE
Lokale lønforhandlinger under industriens overenskomst kan faktisk ske hvert overenskomstår, der løber fra 1. marts til 1. marts. De lokale lønforhandlinger fastsætter de endelige lønvilkår i de enkelte virksomheder.

Selve forhandlingsprocessen fastlægges mellem områdegruppen og virksomhedernes ledelse. Forhandlingerne er lokale forhandlinger og derfor er det også områdegruppen, der forhandler. Dog støtter forbundet op med hjælp og ekspertise.

Industriforliget sendes til afstemning blandt medlemmerne.

FORHANDLINGER OM JERNBANEOVERENSKOMSTEN, TILLÆGSOVERENSKOMST OG LETBANEFØREROVERENSKOMSTEN
Til forhandling af disse overenskomster gives der et ”vindue”, hvori der kan forhandles – typisk et par uger.

Forhandlingerne foregår inden for den ramme, som gennembrudsforligene har sat. Herudover kan aftales andre ændringer i overenskomsten – de såkaldte byttehandler, således at den givne forligsramme overholdes.

Det er forlig om Jernbaneoverenskomsten og Letbaneføreroverenskomsten, der bliver sendt til afstemning blandt medlemmerne.

Tillægsoverenskomsten forhandles i en efterfølgende proces.

Ultimo april
Når alle overenskomstforlig er forhandlet på plads eller der ligger et forligsforslag fra forligsmanden, sendes resultaterne til afstemning.

Man skal som medlem stemme ja eller nej til resultatet på ens eget område. Men afstemningerne bliver kædet sammen (sammenkædningsreglen). Så hvis der samlet set er et flertal, der har stemt ja, så er alle overenskomstforlig godkendt.

Hvis der er et samlet flertal, der stemmer nej, så er der storkonflikt indtil, der enten er et nyt forhandlingsresultat at stemme om, eller regeringen bryder ind og ophæver overenskomstforligene til lov (et såkaldt ”regeringsindgreb”).TILBAGE TIL TEMASIDEN OK 2020