Ord og begreber – OK 2020

Print Friendly, PDF & Email

Denne side bliver hele tiden udbygget. Hvis der er et ord eller et begreb, som du savner på listen, så skriv til Simon Bauer på sb@djf.dk

AFSTEMNING
Når alle overenskomster på DI’s område er forhandlet på plads / forhandlingerne er opgivet i forligsinstitutionen sendes resultatet / forligsmandens mæglingsforslag (den såkaldte mæglingsskitse) til afstemning blandt alle berørte lønmodtagere.

Lønmodtageren skal stemme om deres EGEN overenskomst. F.eks. stemmer ansatte i DSB Vedligehold om Industriens overenskomst, mens Tog- og lokomotivpersonale på Jernbaneoverenskomsten skal stemme ja eller nej til Jernbaneoverenskomsten.

Men resultaterne af alle afstemning sammenkædes. Hvis der samlet set er +50%, der har stemt ja til deres overenskomst er det samlede resultat vedtaget.

Se også SAMMENKÆDNINGSREGLEN

DANSK INDUSTRI
Dansk Industri (DI) er arbejdsgiverorganisation. Arbejdsgiverne er repræsenteret af Dansk Industri i forhandlingerne om OK 2020. Se mere på https://www.danskindustri.dk/

Se også JERNBANERNES ARBEJDSGIVERFORENING

DI – se DANSK INDUSTRI

DANSK JERNBANEFORBUND
Dansk Jernbaneforbund (DJ) er din fagforening og repræsenterer lønmodtagerne ved jernbanen ved forhandlingerne om de relevante overenskomster.

DJ – se Dansk Jernbaneforbund

FORLIGSEN
Slang – Se FORLIGSINSTITUTIONEN

FORLIGSINSTITUTIONEN
Forligsinstitutionen er etableret af arbejdsmarkedets parter og skal, ja, forlige parterne, når man ikke kan blive enige. Det betyder, at hvis man ikke kan blive enige om et overenskomstforlig, så bliver partnerne indkaldt til for Forligsinstitutionen , hvor forhandlingerne fortsætter.

Her kan forligsmanden fremsætte sit forslag til nye overenskomstforlig (den såkaldte forligsskitse), som man kan forhandle ud fra. Hvis parterne ikke kan blive enige, kan forligsmandens forligsforslag sendes til afstemning på samme måde som et forhandlingsresultat indgået mellem overenskomstparterne kommer til afstemning.

FORLIGSSKITSE
Se FORLIGSINSTITUTIONEN

INDUSTRIENS OVERENSKOMST
Industriens overenskomst er overenskomst for stationspersonale i blandt andet DSB Vedligehold, DSB SOV og andre jernbaneselskaber, der er medlem af DI. Industriens overenskomst forhandles af DI på arbejdsgiversiden og CO1 på Lønmodtagersiden. Dansk Jernbaneforbund er repræsenteret i CO1s forhandlingsudvalg.

JERNBANEOVERENSKOMSTEN
Jernbaneoverenskomsten er overenskomst for Tog- og lokomotiv personalet hos DSB, Arriva og Metro + andre jernbaneselskaber, der er medlem af DI. Jernbaneoverenskomsten forhandles af DI/JA på arbejdsgiverside og DJ på lønmodtagerside.

JERNBANERNES ARBEJDSGIVERFORENING
Jernbanernes Arbejdsgiverforening (JA) er en brancheorganisation under Dansk Industri. Jernbanernes arbejdsgiverforening forhandler deltager i forhandlingerne om Jernbaneoverenskomsten og Letbaneoverenskomsten på arbejdsgiversiden. Læs mere om Jernbanernes arbejdsgiverforening her: https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/657/

JA – se JERNBANERNES ARBEJDSGIVERFORENING

MINIMALLØNSOMRÅDE
Overenskomster på minimallønsområdet er kendetegnet ved, at man forhandler en minimalløn. Modsat på Normallønsområdet. Minimallønsområde betyder, at den lønstigning, som der aftales er den mindst mulige lønstigning. Efterfølgende forhandles den endelige ude på de enkelte virksomheder.

Industriens overenskomst er gennembrudsoverenskomst på minimallønsområdet: Alle andre overenskomster forhandles først, når industriens er på plads. Dermed kommer industriens Overenskomst til at sætte ”rammen” for rester. Altså, hvad man kan få i lønstigning.

NORMALLØNSOMRÅDET
Overenskomster på normallønssområdet er kendetegnet ved, at man forhandler den endelige løn centralt. Modsætningen til normallønsområdet er minimallønsområdet, hvor man forhandler en minimumsløn central og senere den endelige løn på arbejdspladsen.

Transporteoverenskomsten er gennembrudsoverenskomst på normallønsområdet: Alle andre overenskomster på normallønsområdet forhandles først, når transporten er på plads. Forhandlingerne om Transportoverenskomsten begynder først, når Industriens overenskomst er forhandlet på plads.

FORLIGSINSTITUTIONEN
Forligsinstitutionen – eller forligsen som den kaldes i daglig tale – er etableret af arbejdsmarkedets parter og skal, ja, forlige parterne, når man ikke kan blive enige. Det betyder, at hvis man ikke kan blive enige om et overenskomstforlig, så bliver partnerne indkaldt til forligsen, hvor forhandlingerne fortsætter.

Her kan forligsmanden fremsætte sit forslag til nye overenskomstforlig, som man kan forhandle ud fra. Hvis parterne ikke kan blive enige, kan forligsmandens forligsforslag sendes til afstemning på samme måde som et forhandlingsresultat indgået mellem overrenskomstparterne kommer til afstemning.

Når alle overenskomstforlig er forhandlet på plads eller der ligger et forligsforslag fra forligsmanden, sendes resultaterne til afstemning.

Man skal som medlem stemme ja eller nej til resultatet på ens eget område. Men afstemningerne bliver kædet sammen (sammenkædningsreglen). Så hvis der samlet set er et flertal, der har stemt ja, så er alle overenskomstforlig godkendt.

Hvis der er et samlet flertal, der stemmer nej, så er der storkonflikt indtil, der enten er et nyt forhandlingsresultat at stemme om, eller regeringen bryder ind og ophæver overenskomstforligene til lov (et såkaldt ”regeringsindgreb”).

OVERENSKOMST
En overenskomst er en kollektiv aftale mellem en arbejdsgiverorganisation og en lønmodtagerorganisation om løn- og arbejdsforhold.

SAMMENKÆDNINGSREGLEN
Ved overenskomstafstemning gælder den såkaldte ”sammenkædningsregel”. Reglen betyder, at alle overenskomster er godkendt af lønmodtagerne, hvis der samlet set er over 50%, der stemmer ja til deres overenskomst.

Derfor kan der godt være enkelte overenskomster, der er blevet stemt ned til, men som alligevel bliver godkendt ved overenskomstafstemningen. F.eks. stemte et flertal blandt 3Fs medlemmer nej til deres overenskomst i 2017, men overenskomsten blev alligevel godkendt, da der samlet var et flertal. Her ses 3Fs og det samlede resultatet fra 2017.

Stemmeberettiget               Stemmepct.   Japct.

3F                  183.133                               49,9               40,1
I alt                413.170                               51,8               56,4

TRANSPORTOVENSKOMSTEN
Transportoverenskomsten er gennembrudsoverenskomst på transportområdet (og på normallønsområdet). Det betyder, at alle andre overenskomster på transportområdet afventer transportoverenskomsten, der dermed kommer til at sætte rammen på transportområdet. Transportoverenskomsten forhandles af DI på arbejdsgiverside og 3F på lønmodtagerside. Forhandlingerne om transportoverneskomsten begynder først efter Industriens overenskomst er forhandlet på plads.