Ordinært sektionsmøde i Pensionistsektionen

Print Friendly, PDF & Email

Ordinært Sektionsmøde den 17. maj 2023 kl. 12.45. Mødet afholdes i MødeCenter Odense

Buchwaldsgade 48, Odense. Der afgår busser fra Dannebrogsgade Odense

mellem kl. 10.45 og 11.15

Sektionen vil være vært ved et let traktement kl. 11.45 og der vil blive serveret kaffe under mødet. Af hensyn til traktementet skal medlemmer, der ønsker at deltage i dette, anføre det ved tilmeldingen.

Der afgår busser til banegården. Kl. 15.15 hvor der kan opnås Lyn- og Intercitytog forbindelser mod, Sjælland og Jylland.

Din partner er velkommen til at deltage uden stemmeret.

På bestyrelsens vegne

Ingelise Klavsen

TILMELDING

Tilmelding til det lette traktement i forbindelse med sektionsmødet den 17. Maj 2023 fremsendes pr. mail til:

lenalu53@djtr.dk

Følgende oplysninger skal skrives i mailen:

Navn og adresse, medlemsnummer samt antal der ønsker at deltage.

Dit medlemsnummer finder du på dit medlemskort for 2019 eller bagpå Jernbane Tidende over dit navn, eller på Plus Kort på din IPhone. Tilmeldingen skal være kassereren i hænde senest den 04.maj 2023

NB!

Følgende gælder kun for medlemmer, IKKE ægtefælle/samlever:

Har du ikke frirejse, så kontakt Lena Ulriksen på e-mail: lenalu53@djtr.dk med oplysninger om navn, medlemsnummer, alder samt hvilken legitimation du vil bruge i toget (kørekort eller pas). Du vil så få tilsendt en print selv billet. Her er fristen 04. maj 2023

Dagsorden:

1.Mødets åbning

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af forretningsorden

4. Valg af dirigent

5. Bestyrelsens beretning

6. Regnskab

7. Indkomne forslag

8. Valg

A Næstformand Niels Sørensen (modtager genvalg)

B Kasserer Lena Ulriksen (modtager genvalg)

C Bestyrelsesmedlem Peter Jessen (modtager genvalg)

D Bestyrelsesmedlem Flemming Jaller (modtager genvalg)

E Bestyrelsessuppleant Erik Christensen (modtager genvalg)

F Bestyrelsessuppleant

G Revisor Orla Pedersen (modtager genvalg)

H Revisorsuppleant Bjarne Lassen (modtager genvalg)

9 Fastsættelse af honorarer

10 Bevillinger

11 Budget 2023

12 Fastsættelse af næste års mødested

13 Afslutning