OK23: En enig hovedbestyrelse anbefaler Jernbaneforliget

Få artiklen læst op
Getting your Trinity Audio player ready...
Print Friendly, PDF & Email

Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelse har behandlet forliget om ny Jernbaneoverenskomst. En enig Hovedbestyrelse anbefaler et ja til forliget. Anbefalingen er enstemmig.

HVEM: Jernbaneoverenskomsten dækker overenskomstansatte tog- og lokomotivførere hos DSB, Arriva og godsselskaberne. Overenskomstansatte S-togrevisorer, metrostewards, stationsbetjente hos godsselskaberne og øvrige ansat på jernbaneoverenskomsten (ikke tjenestemænd).

Jernbaneforliget indeholder en række forbedringer – blandt andet:

  • Bedre løn: Fornuftige stigninger på grundløn og tillæg + Arbejdsgiverne indbetaler 2% mere til pension – og dermed får medarbejderne 2% mere udbetalt i løn og en stigning af fritvalgskontoen på 2% fra 2024.
  • Bedre barsel: Barselperioden med fuld løn bliver forlænget.
  • Bedre muligheder for uddannelse: Flere midler til Jernbanernes Samarbejds- og Uddannelsesfond (JSU)
  • Bedre arbejdsmiljø: Fokus på helbred ved natarbejde.

Du kan læse det samlede forlig HER
(Bemærk, at der i den oprindelige protokol havde indsneget sig en slåfejl i protokollat #14 – der er derfor nu tilføje et rettelsesprotokollat bagest i aftalen)

Der bliver afholdt medlemsmøder om Jernbaneforliget og resultatet kommer til afstemning blandt alle berørte medlemmer – mere info følger om begge dele.