CORONA-KRISEN: LØNNEN I STATEN FALDER 0,25 % PR. 1. FEBRUAR.

Print Friendly, PDF & Email

Dansk Jernbaneforbund har modtaget information fra OAO vedr. lønregulering pr. 1. februar 2021.

De endelige tal til beregning af reguleringsordningen pr. 1.2.2021 har CFU afstemt med Medarbejderstyrelsen.

Coronakrisen har ramt dansk økonomi hårdt. Det får konsekvenser for lønudviklingen i staten.

Og det rammer desværre de af vores kollegaer, der enten er tjenestemænd eller ansat på en statslig overenskomst.

Kollegaer ansat på en privat overenskomst – jernbaneoverenskomsten, industriens overenskomst eller letbaneoverenskomsten – bliver IKKE berørt.

Statsansattes løn reguleres af to ting:

1) Den lønudvikling, der er aftalt ved overenskomstforhandlingerne mellem CFU (arbejdstagerne) på den ene side og staten (arbejdsgiverne) på den anden side – senest ved OK18

2) Den såkaldte reguleringsordning. Reguleringsordningen sikrer, at de offentlige lønninger følges med de private – både op og ned.

I øjeblikket er økonomien hårdt ramt af Coronaen – det har ramt de private lønninger, der samlet set falder. Det smitter af på de offentlige lønninger – på grund af reguleringsordningen.

Lønningerne skulle rent faktisk været steget med 0,68 % den 1. februar 2021 – det blev aftalt ved OK18. Men reguleringsordninger trækker den anden vej. Alt i alt betyder det, at lønnen sættes ned med 0,25 pct. pr. 1.2.21. Det rammer alle ansatte på en statslig overenskomst og det rammer tjenestemænd. 

Det rammer dog ikke ansatte på en privat overenskomst – i Dansk Jernbaneforbunds tilfælde – Jernbaneoverenskomsten, Industriens overenskomst og letbaneoverenskomsten.

Her venter fortsat de lønstigninger, der blev aftalt ved OK20.

Ingen havde i 2018 forestillet sig, at vi kunne komme i denne her situation. Virkeligheden er blot, at de private lønninger er faldet med næsten 1 % primært på grund af Corona krisen. Det er højest usædvanligt. Men sammen med det øvrige CFU (Centralorganisationernes Fælles Udvalg) står vi selvfølgelig ved det resultat, som blev indgået ved OK18. Også selvom verden har udviklet sig anderledes end forventet.

De statslige ansatte organisationer kunne have valgt ikke at gå ned i løn nu, men så havde vi startet OK21 forhandlingerne med en gæld, der først skulle betales. Nu bliver bordet gjort rent inden OK21 forhandlingerne.

Det er en klar ambition for OK21 forhandlingerne at sikre en fornuftig lønudvikling. Men det er også klart, at Corona-krisen ikke gør det nemt. Økonomien er presset og pengene er små. Der vil ikke være nogen opbakning til krav om lønfest. Målet må derfor være en fornuftig lønudvikling, der også afspejler, at mange offentlige ansatte har ydet en helt ekstraordinær indsats under Coronakrisen.

Forhandlingerne forventes afsluttet i foråret.