Løn til nyansatte lokomotivførere: En vigtigt afgørelse for alle.

Print Friendly, PDF & Email

Leder fra Jernbane Tidende 03-2020

Det var svært at holde armene i ro den 10. juni, da en faglig voldgift afgjorde sagen om løn til nyansatte lokomotivførere. Dommen er heldigvis krystalklar: Vores mange nyansatte kollegaer havde fået alt for lidt i løn siden april 2019.

Man havde fra virksomhedernes side forsøgt at erstatte aftalte produktions- og kvalifikationstillæg med selvopfundne tillæg til nyansatte. På bundlinjen kostede det vores nyansatte kollegaer mange tusinde kroner hver eneste måned. Virksomhederne havde faktisk rådført sig med Dansk Industri. Og Dansk Industris vejledning af virksomhederne, viste sig at have mere karakter af vildledning end af vejledning. I stedet for at holde fast i, at overenskomsten ikke kan gradbøjes, gav Dansk Industri virksomhederne løbepas. Vores reaktion var selvfølgelig at indklage virksomhederne for at betale for lidt i løn. Og voldgiftssagen gav Dansk Jernbaneforbund medhold:

Man kan ikke som arbejdsgiver undlade at betale alle overenskomstens løndele. Man kan ikke som arbejdsgiver erstatte dele af en overenskomst med tillæg, som man selv har opfundet til lejligheden. Man kan ikke opfinde en ”elevløn”. En overenskomst binder og forpligter alle parter. Og hvis en overenskomst skal ændres, så foregår det ved forhandlingsbordet, når der er dømt overenskomstforhandlinger.

Det er en vigtig sejr for vores kollegaer, der har fået alt for lidt i løn. Det er en vigtig sejr for alle vores kommende kollegaer, der nu vil få den rette hyre fra dag ét. Men det er også en vigtig sejr for alle os andre. Og endelig er det er en vigtig sejr for fagbevægelsen som sådan.

Det ville være katastrofalt, hvis vi ikke kunne regne med de rettigheder, der beskrevet i Jernbaneoverenskomsten. Det ville gøre Jernbaneoverenskomsten mindre værd end det papir den er trykt på. Sådan spiller klaveret selvfølgelig ikke.

Men katastrofen havde ikke stoppet der. Det er en principiel sejr for hele fagbevægelsen, at det med denne kendelse bliver slået fast, at overenskomster er ukrænkelige. Alt andet havde været en sand bombe under hele overenskomstsystemet. Den bombe fik vi heldigvis grundigt afmonteret.

Derfor var det faktisk svært at holde armene nede, da afgørelsen faldt. Smilene var lidt ekstra brede den dag. Vores medlemmer får, hvad de retmæssig har krav på og vores grundlæggende rettigheder er blevet slået helt fast. Det var faktisk en hel god dag på kontoret; men vigtigst en god dag for vores medlemmer.

Henrik Horup