Kollega med kundekontakt får erstatning for Corona-senfølger

Få artiklen læst op
Getting your Trinity Audio player ready...
Print Friendly, PDF & Email

Dansk Jernbaneforbund har fået den første afgørelse om mén efter Corona – og det lykkedes at sikre et medlem med kundekontakt en erstatning for senfølger af Corona.

Hvis du har været smittet og lider af senfølger, kan det have betydning for dig. Det er rimeligt at antage at smitten er sket som en følge af kollegasmitte eller på grund af manglende mulighed for at holde afstand til kunder. Og derfor bør det anmeldes som arbejdsskade.

Man ved ret beset ikke, hvornår senfølger dukker op – men vi ved at der er en 1-årig anmeldelsesfrist.

Medlemmerne er altid velkommen til at kontakte vores arbejdsskadebehandler, Mikael Kristensen – hellere engang for meget end en gang for lidt.

Du kan fange Mikael på mk@djf.dk eller ringe til forbundet og bede om at tale med Mikael.