INDBYDELSE TIL SEMINAR

Få artiklen læst op
Getting your Trinity Audio player ready...
Print Friendly, PDF & Email

DJ Pensionistsektionen indbyder til 12/12 seminar for lokalgrupper under DJ Pensionistsektion.

Mandag-Tirsdag den 22-23. januar 2024 på Hotel Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia

TEMA:

  • Personlig gennemslagskraft
  • Hvad hjælper det med gode ideer, hvis de ikke brænder igennem?
  • Er det de rigtige ideer, der bliver til noget, eller er det tilfældigt?
  • Vi stiller skarpt på det vigtige og at lære at brænde igennem, både lokalt og på landsplan.
  • Vi skal arbejde med ideerne, udvikle argumenter, og træne i fremlæggelse

Undervisere:

           Jesper Troels Jensen AOF Odense, 

           30 års erfaring med at træne fagforeningsfolk i at brænde igennem

           Mette Kindberg, Faglige Seniorer

Der kan tilmeldes to personer fra hver lokalgruppe.

Enten nuværende eller evt. kommende bestyrelsesmedlemmer.

Tilmeldingafrist 20. dec. 2024.

Program

22. januar

11.45 – 12.00                                       Ankomst

12.00 – 13.00                                       Frokost

13.00 – 13.15                                       Velkomst og orientering Formand Ingelise Klavsen

13.15 – 17.00                                       Personlig gennemslagskraft

                                                                Indlæg fra Mette Kindberg

Passende pauser

19.00 -??                                               Middag, derefter kammeratligt samvær.

23. januar

07.30 – 09.00 Morgenmad

09.00 – 12.00                                      Personlig gennemslagskraft fortsat

Passende pauser

12.00 – 12.30                                        Frokost

12.45                                                      Afrejse og tak for denne gang, god rejse hjem

Togtider:

Fra Jylland Ankomst kl: ca 11.19

Fra Sjælland Ankomst kl: ca 11.36

I bliver hentet på banegården af bestyrelsen

Tilmelding senest 20. dec 2023.

Tilmeldingsformular til Seminar mandag tirsdag den 22 – 23. Januar 2024