Hvad havde medlemmerne på hjerte?

Print Friendly, PDF & Email

18 medlemsmøder over hele landet over en periode på knap to måneder.

Det har været programmet for forbundsledelsen siden sidste nummer af Jernbane Tidende.

Mange medlemmer er mødt frem, og mange spørgsmål er blevet besvaret. Her forsøger vi at give en status

Først medlemsmøde fandt sted midt i oktober, hvor en stor del af medlemmerne hos midtjyske Jernbaner var mødt frem på stationen i Lemvig til en snak om dagligdagen. De fleste medlemmer nåede faktisk at hilse på forbundsledelsen i løbet af aftenen, og forbundet kom også hjem med en række emner, der skal arbejdes videre med.

Især stod det klart, at hverdagen på en lille bane adskiller sig ved at ’fleksibilitet’ meget nemt bliver en indarbejdet del af kulturen blandt medarbejderne. Der var fra forbundsledelsen fuld forståelse for, at der netop skal være plads til at være ’lille bane’, men der var også forhold, som forbundet sammen med tillidsmanden vil se nærmere på, således at ’fleksibilitet’ ikke bliver et værktøj, som virksomheden bevidst anvender til at slække på gældende regler og aftaler.

Fra 2. november gik det slag i slag med medlemsmøderne, og der blev lagt hårdt ud med en dag i det jyske, hvor Letbanen i Århus blev besøg om eftermiddagen efterfulgt af et møde for Arriva medlemmer i Herning om aftenen.

Læs mere om medlemsmøderne i Jernbane Tidende nr. 6-2017.