Dom i byretten: To kollegaer blev udsat for vold – og efterfølgende bortvist af DSB

Få artiklen læst op
Getting your Trinity Audio player ready...
Print Friendly, PDF & Email

Torsdag faldt en vigtig dom i Retten i Glostrup. Her blev en kvinde idømt ubetinget fængsel for overfald på to S-togsrevisorer en morgen i marts 2023. Sagen er særlig opsigtvækkende fordi, at DSB samme morgen i marts valgte at bortvise de to kollegaer med en anklage om vold mod den pågældende passager. DSB valgte simpelthen at tro på voldskvindens forklaring – ikke egne medarbejderes. Nu har retten fastslået, at DSB tog grueligt fejl. Voldskvinden er dags dato idømt 40 dages ubetinget fængsel.

I retten kom det frem, at DSB efterfølgende faktisk havde betalt næsten 10.000 kr. til kvinden, så hun kunne få repareret hendes el-cykel + havde betalt for psykologtimer til gerningspersonen. Der venter nu et fagligt efterspil, hvor Dansk Jernbaneforbund vil bede DSB rette op på den groteske behandling af kollegaerne, hvis de vil undgå et søgsmål.

Forbundskasserer og arbejdsmiljøansvarlig i Dansk Jernbaneforbund, Kirsten Andersen, siger i forbindelse med dommen: – Først og fremmest er jeg meget glad for, at retten entydigt har slået fast, at vores to kollegaer er ofrene i denne sag. De blev overfaldet den pågældende morgen og gerningspersonen er nu idømt en straf for overfaldet. Det er godt, at sandheden nu er kommet for dagens lys. Og jeg vil gerne rette en stor tak til både politiet og vores egen advokat, der har bistået vores kollegaer igennem hele forløbet og sikret at retfærdigheden skete fyldest.

– Men glæden over dommen kan ikke stå alene. Jeg er også meget vred. Vred på DSB over den behandling, som de har udsat mine kollegaer for. De to kollegaer føler helt med rette, at de blev udsat for to overgreb den morgen. Først blev de fysisk overfaldet på stationen. Det har vi nu rettens ord for. Men efterfølgende blev de svigtet på det groveste af deres arbejdsgiver. Netop i den situation, hvor man som medarbejder har mest brug for at arbejdsgiverne bakker op. I stedet valgte DSB at dolke vores kollegaer i ryggen med en bortvisning og en anklage om at have overfaldet en passager, siger Kirsten Andersen

– Derfor stopper sagen heller ikke med byrettens dom. DSB skal også bøde for deres brøde. Næste skridt er derfor at kontakte DSB og bede dem redegøre for deres planer for at gøre skaden god igen. Og hvis ikke de planer er særdeles fornuftige, står vi klar med et sagsanlæg på vores to kollegaers vegne. Det er netop i en situation som denne, at man har sin fagforening i ryggen og kan forvente fuld valuta for kontingentet, slår forbundskassereren fast.