Bekendtgørelse: Indkaldelse til 55. ordinære kongres

Print Friendly, PDF & Email

Dansk Jernbaneforbund indkalder hermed til 55. ordinære kongres i dagene 27.-28. oktober 2020. Kongressen afholdes på Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 København S.

Dagsorden for kongressen

 1. Kongressen åbnes
 2. Fastsættelse af kongressen forretningsorden
 3. Valg af kongressens tillidsmænd
 4. Beretning
 5. Årsregnskaber
 6. Behandling af forslag til lovændringer
 7. Behandling af andre forslag
 8. Fastsættelse af lønninger
 9. Valg:
  1. Forbundsformand
  1. Forbundsnæstformand
  1. Forbundskasserer
  1. Revisor og revisorsuppleant
 10. Fastsættelse af næste ordinære kongres
 11. Afslutning

Tilhørere til kongressen

Forbundslovene fastslå, at ethvert medlem har ret til for egen regning at overvære kongressen. Det kræver dog tilmelding senest 4 uger før kongressen afholdelse.

Kongressen starter tirsdag den 27. oktober. Hvis du ønsker at overvære kongressen, skal du senest 4 uger før tilmelde dig som tilhøre på e-mail dj@djf.dk. Skriv: ”Tilmelding kongrestilhører” i emnefeltet.