Signalkommissionen: DJ inddrager ombudsmanden

Print Friendly, PDF & Email

Dansk Jernbaneforbund har dags dato bedt Folketingets Ombudsmand undersøge Banedanmarks accept af DSB’s udpegning af lokomotivfører-repræsentanter til Signalkommissionen.

I mere end 40 år har der eksisteret en ”Signalkommission”. Gennem alle årene har det været den faglige organisation, der udpegede kommissionens lokomotivfører-repræsentanter. Det har sikret uafhængighed.

I 2019 valgte DSB dog selv at udpege organisationens lokomotivfører-repræsentanter til Signalkommissionen.

Det valgte Banedanmark at acceptere. Stik imod årtiers kutyme. Stik imod den officielle vejledning der beskriver kommissionens arbejde. Og stik imod praksis i alle andre jernbanevirksomheder i Danmark.

Dansk Jernbaneforbund protesterede til Banedanmark, men Banedanmark valgte at se bort fra tidligere tiders praksis mm og anerkendte de nye medlemmer – udpeget af DSB.

Siden har Dansk Jernbaneforbund forsøgt at få rettet fejlen af mere uformelle kanaler – uden held. Nu er turen kommet til den formelle: Folketingets Ombudsmand. Hovedbestyrelsen har besluttet, at sagen skal følges helt til dørs. Det sker hermed.

Ombudsmanden har derfor i dag modtaget vores anmodning om at gå ind i sagen. Dermed begynder Ombudsmandens undersøgelse af sagen. Det er en proces, der godt kan tage tid (mange måneder). Det er en proces, som Dansk Jernbaneforbund helst var foruden. Men det er desværre en nødvendighed, hvis vi skal rette op på miseren.

Når der er nyt i sagen, vil I høre mere.