Nedenfor finder du overenskomster og aftaler gældende for overenskomstansatte ved baneentreprenør virksomheder med selvstændig overenskomst

Baneentreprenørvirksomheder dækket af aktuelt gældende overenskomst er Malus, Willke, Nordic Maskin- og Rail og Railsafe Aps. Kontakt forbundet for adgang til disse.