2 vigtige lovændringer: Mere barsel til far + ret til omsorgsdage for pårørende.

Print Friendly, PDF & Email

Mere barsel til far

Fra 2. august 2022 har du som ansat og nybagt far generelt ret til i alt 11 ugers barselsfrihed med barsels dagpenge, da den eksisterende orlov deles på en ny måde mellem jer. Hvis du ikke vil udnytte retten, går den tabt.

Derfor vil ret til løn under hele barselsperioden helt sikkert blive et generelt tema i fagbevægelsen i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger.

Omsorgsdage til pårørende

Fra 2. august har du som ansat også ret til 5 omsorgsdage uden løn pr. kalenderår, hvor du kan yde omsorg over for dine børn, forældre, ægtefælle, partner eller en fra din husstand, hvis de har lægeligt dokumenteret behov for væsentlig støtte, fordi de er ramt af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Hvis du har været ansat mere end 6 måneder, kan du også bede om at få dine arbejdstider eller -mønstre ændret i en periode, hvor der er lægeligt behov for, at du yder omsorg til din familie.

Hvis du vil vide mere
Hvis du vil vide mere om de nye rettigheder, kan du tage fat i din tillidsrepræsentant.

Der er også god viden at hente på f.eks. www.borger.dk