VIGTIGT:  Vedrørende OK-stridige arbejdsnedlæggelser

Få artiklen læst op
Getting your Trinity Audio player ready...
Print Friendly, PDF & Email

Dansk Jernbaneforbund har i dag været indkaldt til møde i arbejdsretten. Her er blandt andet fastsat bod for de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, der er foregået siden den 7. juni kl. 4.30.

Her følger konklusioner fra dagens møde (Det vigtigste er fremhævet med FED)

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Den 14. juni 2023 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i

Sag nr. 2023-760:

Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I for DSB,Telegade 2, 2630 Taastrup, CVR. 25050053


mod


Fagbevægelsens Hovedorganisation for Dansk Jernbaneforbund, Dansk Metal og Dansk El-forbund for et antal medlemmer af disse forbund.

Retten beklædtes af formand, højesteretsdommer Oliver Talevski.

Som retsskriver fungerede dommerfuldmægtig Martin Melchior.

Der blev fremlagt kontinuitetsklageskrift af 13. juni 2023 med bilag.


For klager mødte Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I for DSB ved advokat Jeanette Justesen med advokat Sussi Skovgaard-Holm (DIO I), Stig Flindt (DSB) og Søren Boysen (DSB).

For indklagede mødte Fagbevægelsens Hovedorganisation for Dansk Jernbaneforbund, Dansk Metal og Dansk El-forbund ved advokat Maria Muñiz Auken med Preben Pedersen (Dansk Jernbaneforbund), Kirsten Andersen (Dansk Jernbaneforbund), Lars Johansen (Dansk El-forbund), David Rosenquist (Dansk Metal) og advokat Jesper Schäfer Munk (FH). 2

Klager nedlagde påstand om, at det på ny pålægges de i arbejdsnedlæggelserne deltagende medlemmer af Dansk Jernbaneforbund, Dansk Metal og Dansk El-forbund at genoptage arbejdet straks og holde det normaliseret.

Klager nedlagde påstand om, at hver af de på navnelisten opgjort pr. 13. juni 2023, kl. 14 (bilag 1) nævnte medlemmer af Dansk Jernbaneforbund, Dansk Metal og Dansk El-forbund til Dansk Arbejdsgiverforening skal betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod for hver time, de har deltaget i arbejdsnedlæggelser fra og med den 7. juni 2023 kl. 04.30, samt en efter Arbejdsrettens skøn fastsat skærpet bod for hver time, de har deltaget i arbejdsnedlæggelser fra og med den 13. juni 2023 kl. 05.00.

Indklagede erkendte, at arbejdsnedlæggelserne er overenskomststridige, og indklagede vil på ny give de pågældende medarbejdere pålæg om at genoptage arbejdet straks og holde det normaliseret.

Indklagede erkendte endvidere, at bod er forskyldt, herunder at arbejdsnedlæggelserne må anses for at have systematisk sammenhæng. Indklagede tog dog forbehold for eventuelle fejl i navnelisten opgjort pr. 13. juni 2023 kl. 14 (bilag 1).

(…)

Retsformanden bestemte, at hver af de på navnelisten nævnte medlemmer af Dansk Jernbaneforbund, Dansk Metal og Dansk El-forbund til Dansk Arbejdsgiverforening skal betale en bod for hver time, de har deltaget i arbejdsnedlæggelser fra og med den 7. juni 2023, kl. 04.30. Boden er pålagt i henhold til de gældende takster og med forbehold for sædvanlig fagretlig behandling.

For så vidt angår arbejdsnedlæggelser i tiden frem til den 13. juni 2023, udgør boden 50 kr. pr. time for ufaglærte og 56 kr. pr. time for faglærte.

For så vidt angår arbejdsnedlæggelser i tiden fra og med den 13. juni 2023 kl. 05.00, udgør boden 80 kr. pr. time for ufaglærte og 86 kr. pr. time for faglærte.

Retten hævet.