Vejle-ulykke viser at IC3 materiel ikke er egnet til enmandsbetjening

Print Friendly, PDF & Email

Transportministeriet lovede allerede for 3 år siden, at der ikke var problemer  med sikkerheden

Efter uhørt lang høringsproces er Havarikommissionens rapport om Vejle-ulykken endelig klar.

Til trods for anklager om politisk indblanding og pres fra DSB for at få ændret væsentlige konklusioner, fremgår det klart, at IC3 materiellet ikke er egnet til enmandsbetjening.

Dansk Jernbaneforbund har fulgt sagen tæt, da den involverede lokomotivfører formelt set ikke har været frikendt for ansvar før nu.

Derfor og har vi ved flere lejligheder rykket for at få speedet den meget langstrakte proces op.

Ligeledes har vi med interesse fulgt debatten i medierne, hvor det i løbet af december måned har stået klart, hvorledes der fra DSBs og ministeriets side har været lagt et pres på Havarikommissionen for at få undersøgelsens konklusioner peget væk fra materiellet.

Vi noterer os dermed med tilfredshed, at de oprindelige konklusioner er bibeholdt til trods for en vis opblødning i formuleringerne.

Forbundsformand Henrik Horup siger følgende om sagen og Havarikommissionens konklusioner:

At det skal tage tre år at færdiggøre en redegørelse fra Havarikommissionen er i sig selv kritisabelt. Især fordi den lokomotivfører, der i sin tid var involveret, har gået så længe i uvished om konklusionen.

Dernæst kan vi kun være tilfredse med konklusionen, for den viser ganske tydeligt, at IC3 materiellet ikke er egnet til enmandsbetjening, og når DSB således alligevel ønsker at køre enmandsbetjent, så sker det på bekostning af sikkerheden.

Som jeg har sagt tidligere, så lyder det hult og utroværdigt, når DSB ved flere lejligheder har pointeret, at ’intet økonomisk mål må forfølges på bekostning af sikkerheden, siger Henrik Horup.