Uholdbart: Transdev overtager Øresundstrafikken – uden dansk overenskomst

Print Friendly, PDF & Email

Fra den 11. december kører Transdev al Øresundstrafikken mellem Øresundsbroen og Østerport Station. Tidligere har trafikken været delt mellem SJ og DSB, men natten til den 12. december er det slut. Herefter vil det alene være Transdev, der kører trafikken – helt uden dansk overenskomst.

I 2019 besluttede Transportministeriet og et flertal i Folketinget, at driften af hele Øresundstrafikken fra 2022 skulle overdrages til det svenske Skånetrafiken. I første omgang vandt det svenske statsejede togselskab SJ kontrakt på trafikken. Efterfølgende har SJ dog konstateret, at de ikke kan løfte kontrakten og trafikken skal nu leveres af Transdev, der altså for fremtiden alene skal betjene Øresundstogene.

Trafikken har førhen været delt mellem to forskellige overenskomstområder i henholdsvis Sverige og Danmark i en såkaldt 50/50 ordning. DSB stod for den danske del. Dette har til alle tider fungeret fint og i et godt samarbejde. Men det er altså slut nu. Forbundsformand Preben S. Pedersen er stærkt utilfreds med situationen, som han betegner som uholdbar:

– Dansk Jernbaneforbund har gentagende gange forsøgt at komme i dialog med Transdev – men helt uden held. Det betyder, at Transdev ikke er overenskomstdækket i Danmark, selvom de skal fremføre tog fra Øresundsbroen til Østerport Station. Det skaber en ulige konkurrence i forhold til de virksomheder, der arbejder efter vilkårene i den danske model. Samtidig mister den danske stat skatteindtægter. Det er uholdbart, siger forbundsformand Preben S. Pedersen.

DJ undersøger nu, hvordan Transdev er sikkerhedscertificeret i Danmark jf. Jernbaneloven. – Vi har ingen direkte indikationer på, at Transdev kører ulovligt i Danmark, men det har været svært at få det verificeret, uddyber Forbundsformand Preben S. Pedersen.

Allerede i 2019 gjorde Dansk Jernbaneforbund opmærksom på, at overdragelsen af trafikken var en dårlig løsning – og i særdeleshed konkurrenceforvridende. Aftalen fra 2019 indebærer at hele ansvaret for trafikplanlægning, drift, personale, vedligeholdelse og erstatningstrafik er overdraget til Sverige.

Det fremgår ikke, om der er etableret aftale med DSB om leje af mandskabs- og servicefaciliteter på Østerport eller København H eller om det forventes, at det svenske personale skal bruge ventesalen og offentlige toiletter.  Dansk Jernbaneforbund følger udviklingen tæt. Vi håber og forventer at komme i dialog med Transdev meget snart.