Udsættelse af varslede arbejdsstandsninger

Print Friendly, PDF & Email

Forligsinstitutionen har udsat tidspunktet for en konflikt med 14 dage. Det er helt efter bogen.

Over de næste 14 dage vil der traditionelt blive indgået en række overenskomster. Forhandlingerne om Jernbane- og Letbaneoverenskomsterne begynder i næste uge – mere præcist onsdag den 4. marts

PRESSEMEDDELELSE FRA FORLIGSINSTITUTIONEN


Forligsinstitutionen har modtaget konfliktvarsler, der vedrører overenskomster på det private arbejdsmarked. Konflikterne er varslet til at træde i kraft søndag den 1. marts 2020.

Forligsmand Jan Reckendorff har i dag besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger ud-sættes i 2 uger.

Arbejdsstandsningerne kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de 2 uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat.
I den forbindelse udtaler Jan Reckendorff:

“Jeg har i dag rådført mig med DA og FH om forhandlingssituationen.
På den baggrund opfordrer jeg alle overenskomstparter, hvor der endnu ikke er indgået forlig, til i de kommende dage at intensivere forhandlingerne om overenskomstfornyel-sen. Desuden skal jeg bede om, at Forligsinstitutionen bliver orienteret, i det omfang forhandlingerne på de forskellige områder fører til forlig.
Jeg har aftalt nyt møde med DA og FH mandag den 2. marts 2020, kl. 16.00.”