Transdev Danmark tiltræder overenskomst med Dansk Jernbaneforbund

Print Friendly, PDF & Email

Fra den 11. december kører Transdev al Øresundstrafikken mellem Øresundsbroen og Østerport Station. I dag har Transdev Danmark tiltrådt to overenskomster med Dansk Jernbaneforbund.

Søndag morgen overtager det franske selskab Transdev Øresundstrafikken på skinner. Kort inden driftstart, har Transdev Danmark valgt at tiltræde to overenskomster med Dansk Jernbaneforbund: Transdev Danmark har tiltrådt CO-Industris overenskomst, der regulerer vilkårene for stationsbetjente og Jernbaneoverenskomsten, der regulerer vilkårene for personalet ombord på togene. Overenskomsterne gælder for ansatte i Transdev Danmark Aps.

Baggrund: I 2019 besluttede Transportministeriet og et flertal i Folketinget, at driften af hele Øresundstrafikken fra 2022 skulle overdrages til det svenske Skånetrafiken. I første omgang vandt det svenske statsejede togselskab SJ kontrakt på trafikken. Efterfølgende har SJ dog konstateret, at de ikke kan løfte kontrakten og trafikken skal nu leveres af Transdev, der altså for fremtiden alene skal betjene Øresundstogene.

[Billede: Nederst (fra venstre): Anders Ekman, Direktør, Transdev og Lena Gellerhed, HR direktør, Transdev. Øverst (fra venstre): Preben S. Pedersen, Forbundsformand DJ, Ebbe L. L. Drögemüller Forbundsnæstformand DJ og Kirsten Andersen Forbundskasserer.]