Tilmeldinger

Print Friendly, PDF & Email

På det seneste møde i bestyrelsen blev det besluttet at tilmeldinger til eksempelvis sektionsmøder fremover skal ske enten via e-mail eller telefon.  Dog helst pr. mail hvis dette er muligt.
Begrundelse: Levering af breve med Post Nord er efterhånden blevet så usikker, at vi ikke længere kan stole på dem. Og der fremkom på mødet flere eksempler på, at Post Nord ikke kan overholde deres egen leveringstid på fem dage.