Svagelighedspension skal ikke modregnes

Print Friendly, PDF & Email

I december 2015 kom der en vejledende udtalelse fra Center for klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA), som udtalte, at svagelighedspension skulle modregnes i efterløn og dagpenge.

Denne regelændring blev Min A-kasse vi nødt til at følge, hvilket resulterede i, at a-kassen i løbet af foråret 2016 begyndte at modregne almindelig svagelighedspension, der blev tildelt efter § 2.

Nu er den første afgørelse på fradrag for svagelighedspension kørt gennem klagesystemet, hvor CKA som første klageinstans traf afgørelse om modregning. 

Men Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg (AST), der er anden og sidste klageinstans, har nu truffet afgørelse om, at ingen svagelighedspensioner skal modregnes.

Det betyder, at AST har underkendt den vejledende udtalelse og efterfølgende afgørelse fra CKA.

Der skal altså ikke længere modregnes svagelighedspension, uanset om tildelingen er sket efter § 2 eller § 7 i tjenestemandspensionsloven.