Stort JA til OK18

Print Friendly, PDF & Email

Afstemningen om overenskomsten på det kommunale område (Lokalbanerne) er afsluttet.

Afstemningsresultatet blev:

Stemmeprocenten blev 73,5% og stemmerne fordelte sig således:
JA 77,4 %
NEJ 22,6 %

Resultatet er indmeldt til Kommunernes Landsforening 25.06.2018.

Forbundsformand Henrik Horup siger om resultatet:

Dansk Jernbaneforbund glæder sig over den flotte stemmeprocent og selvfølgelig medlemmernes opbakning til overenskomsten.

Nu skal overenskomsten aktivt virke og Dansk Jernbaneforbund vil sammen med tillidsrepræsentanterne følge op på implementeringen af de aftalte bestemmelser.

Vi er tilfredse med at 77,4 % stemte JA; men det er ligeledes vigtigt at have respekt for at 22,6 % sagde NEJ.

På den baggrund vil forbundet tage ud og møde medlemmerne, se hinanden i øjnene og drøfte arbejdet på Lokalbanerne.

Endnu engang tak til medlemmerne for den store opbakning og ikke mindst den store debat-lyst.

Uagtet om man var JA- eller NEJ-siger.