Støtteerklæring fra Gymnasieskolernes Lærerforening

Print Friendly, PDF & Email

Dansk Jernbaneforbund takker Gymnasieskolernes Lærerforening for endnu en stærk støtteerklæring.
Fair forhandlinger, samarbejde og medarbejderindflydelse er vigtige forudsætninger
for skabelsen af ordentlige løn- og arbejdsvilkår.
Endnu engang tak for støtten – vi har fortsat og får fremadrettet brug for støtte og opbakning.

Støtteerklæringen til Dansk Jerbaneforbund lyder under overskriften:

På sporet med den danske model

“Gymnasieskolernes Lærerforening støtter Dansk Jernbaneforbund i en tid, hvor tillidsrepræsentanternes og medarbejdernes medindflydelse er under stærkt pres.

Den danske model fordrer forhandlinger og aftaler parterne imellem. Derfor glæder det GL, at det er lykkedes Jernbaneforbundet og DSB at genfinde forhandlingsbordet, og at Jernbaneforbundets tillidsrepræsentanter er tilbage i deres hverv.

Vi håber, at parterne får aftalt ordentlige rammer, bl.a. for det lokale samarbejde.

Et tæt samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter er grundstenen, hvis DSB skal være en velfungerende og attraktiv arbejdsplads.

På det offentlige arbejdsmarked viste foråret 2018 betydningen af at stå sammen om den danske model. GL ser frem til, at DSB og Jernbaneforbundet forhandler sig frem til et resultat, som giver gode rammer for medarbejdernes vigtige opgave for fællesskabet og for vores alles transport.

GL støtter op om fair forhandlinger og ordentlige arbejdsvilkår!”