Større efterbetaling til stationsbetjente på Industriens overenskomst

Få artiklen læst op
Getting your Trinity Audio player ready...
Print Friendly, PDF & Email

Der har i en årrække været uenighed mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund om stationsbetjente på Tinglev- og Odenseturene er berettigede til at få udbetalt det i Industriens Overenskomst såkaldte udetillæg. På Tinglev- og Odenseturene er der nemlig hverken er spise- eller toiletfaciliteter til rådighed.

Dagens gode nyhed: DJ´s krav om udbetalingen af udetillægget er nu imødekommet med tilbagevirkende kraft. I alt løber efterbetalingen til de berørte stationsbetjente op i ca. 115.000,00 + pension, fritvalgs-tillæg, ferietillæg mv.

Tusind tak til områdegruppeformanden for samarbejdet i sagen og et rigtig godt og grundigt stykke arbejde. Det er i fællesskab, vi får denne slags længerevarende og komplekse sager løst bedst.

Også tak til arbejdsmiljøorganisationen, som netop har fået forelagt og godkendt de tiltag, som DSB har set sig nødsaget til at iværksætte for fremadrettet at leve op til overenskomstens krav.

Og tak til alle jer, der trofast bakker op om Dansk Jernbaneforbund – det betaler sig at være medlem af en rigtig fagforening.