Stigningen i antallet af jernbaneulykker skal vendes

Print Friendly, PDF & Email

PRESSEMEDDELELSE FRA DANSK JERNBANEFORBUND

Trafikstyrelsen har offentliggjort den årlige Sikkerhedsrapport for jernbanen (2018). Rapporten kan desværre berette om en stigning i antallet af ulykker og en stigning i de såkaldte forløbere til ulykker – situationer, hvor det er ved at gå galt, men heldigvis ikke gør det.

Næstformand for Dansk Jernbaneforbund, Preben Steenholdt Pedersen, udtaler i den forbindelse:

– Vi kan desværre konstatere en stigning i antallet af ulykker ved jernbanen og det samme gør sig gældende i forhold til de såkaldte forløbere til ulykker. Det er en helt forkert udvikling. Vi investerer løbende i forbedret sikkerhed og det skal selvfølgelig betyde, at jernbanen bliver mere sikker, siger Preben Steenholdt Pedersen.

– Trafikstyrelsen har desværre – modsat tidligere – valgt ikke at offentliggøre hvilke områder, der tegner sig for den uheldige udvikling. Det gør det svært at pege på, hvad der konkret skal gøres. Derfor må første skridt være at belyse udviklingen bedre og derefter se på, hvad vi kan gøre. Udviklingen skal vendes, siger Preben Steenholdt Pedersen.

– Dansk Jernbaneforbund har derfor henvendt sig til Trafikstyrelsen og bedt om de konkrete tal. Det er af afgørende betydning for sikkerheden, at vi som faglig organisation har et overblik over udviklingen på jernbanen. Vi giver meget gerne vores input til at højne sikkerheden. Men det kræver selvfølgelig, at vi har et indblik i statistikken. Sikkerhed på jernbanen er i sidste ende et spørgsmål om liv og død. Derfor bør der være størst mulig åbenhed, siger Preben Steenholdt Pedersen