Sammenbrud: Letbaneoverenskomsten, nu inddrages forligsmanden

Print Friendly, PDF & Email

Parterne Dansk Industri og Dansk Jernbaneforbund kunne torsdag 12.marts ikke opnå enighed om fornyelsen af Overenskomst for letbaneførere.

Parterne har derfor anmodet om Forligsinstitutionen bistand til videre forhandlinger.

Vi informerer yderligere, når der er nyt fra forhandlingerne.