Sagen om DSBs indmeldelse i Dansk Industri bliver ført i Arbejdsretten

Print Friendly, PDF & Email

Der har den 9. maj 2018 været afholdt forberedende retsmøde i Dansk Arbejdsgiverforenings retssag mod Dansk Jernbaneforbund om lovligheden af DSBs udtræden af det statslige overenskomst- og aftalesystem.

Den af OAO (Offentlige Ansattes Organisationer) rejste sag mod Moderniseringsstyrelsen blev ligeledes drøftet.

Det er nu fastlagt, at sagerne føres i Arbejdsretten og vil blive sambehandlede.

Tidspunkt for forhandling af sagen i Arbejdsretten afventes pt. Datoen vil blive meddelt, når den ligger fast.