S-tog: Regeringens tryghedspakke virker ikke

Få artiklen læst op
Getting your Trinity Audio player ready...
Print Friendly, PDF & Email

PRESSEMEDDELELSE

Regeringen søsatte i sommeren 2022 en tryghedspakke på S-banen. Voxmeter A/S har målt på passagerernes tryghed før og efter. Resultatet er nedslående – tryghedspakken har ikke haft nogen effekt. Dansk Jernbaneforbund efterlyser flere S-togsrevisorer, hvis trygheden skal forbedres.

– Vi må desværre konstatere, at utrygheden fortsat er udbredt i S-toget – på trods af regeringens tryghedspakke. Tryghedspakken har ikke haft den ønskede effekt. Passagererne efterspørger stadig mere DSB Personale i togene. Og jeg tror, at dét er vejen frem, siger Preben S. Pedersen, der er formand for Dansk Jernbaneforbund.

– Vi ved, at der er mennesker, der fravælger S-toget alene på grund af utryghed. Og vi ved, at der er mange mennesker, der føler sig utrygge på S-togsstationen og i S-toget. Det må vi ikke bare acceptere. Alle skal føle sig velkommen ombord på toget, siger formand for Dansk Jernbaneforbund.

– Dansk Jernbaneforbund er glade for, at man fra regeringens side tager utryghed i den kollektive transport alvorligt, og at man derfor sidste år afsatte midler til en tryghedspakke. Men det er fortsat mit klare indtryk, at ressourcer bedst er brugt på flere kollegaer i togene, fastslår Preben S. Pedersen.

Formand for Dansk Jernbaneforbund mener, at man bør lytte mere til passagernes ønsker og peger samtidig på, at DSB’s eget personale løser en række opgaver, som andre aldrig vil kunne løfte:

– S-togsrevisorerne yder en langt bred service overfor passagerne. Samtidigt kan S-revisorerne sikre, at folk ikke rejser uden billet. DSB’s eget personale er fagligt stærkt rustet til at forebygge og håndtere konflikter. Men vigtigst for mig er, at dét som passagerne selv peger på som absolut mest tryghedsskabende, er flere medarbejdere fra DSB. Det burde vi nok lytte mere til, siger Preben S. Pedersen.

FAKTA: Voxmeter har i august 2023 undersøgt utrygheden blandt S-togsbrugere for Dansk Jernbaneforbund. Undersøgelsens resultater:

• 18,1% af alle S-togsbrugere har følt sig utrygge i S-toget og/eller på S-togstationen indenfor det seneste år. Sidste år (før regeringens tryghedspakken) var det 17,5 %
• Kun 2,7% føler sig mindre utrygge nu end for et år siden.
• 6,8% oplever større utryghed end for et år siden
• 81,4 % oplever, at utrygheden nu er den samme nu.
• Næsten hver tiende (9%) har fravalgt S-toget en eller flere gange på grund af utryghed.
• 51,6 % af passagererne efterlyser mere DSB-personale i S-toget.

Notat om undersøgelsen – Utryghed i S-toget 2023