PlusKort: Dit nye digitale medlemskort

Så er det ganske vist. Dit medlemskort til Dansk Jernbaneforbund er nu blevet digitalt – og samtidig giver dig adgang til fordelsprogrammet PlusKort.

Der er masser af fordele til dig: Rabat i mere end 1.300 fysiske butikker og 100 webshops og invitationer til specielle oplevelser til nedsat pris.

Samtidig har du altid dit medlemskort ved hånden og via appen har du også adgang til seneste nyt fra Dansk Jernbaneforbund.

SÅDAN GØR DU
Hent app’en med det samme: Appen kan hentes, der hvor du henter dine apps normalt. Søg på ”PlusKort” og den kommer frem. Ikonet er en sort firkant, hvor der med hvidt står ”Plus.”

Alternativt kan du sende en sms med teksten KORT til 1999, så får man et link i en sms.

På hjemmesiden https://pluskort.dk/pluskort er samlet de mest almindelige spørgsmål om kortet og appen. Hvis der er noget, der driller, kan du finde de fleste svar her. Alternativt kan du ringe til PlusKort på 70 10 20 60.

Når du har downloaded app’en, skal du logge ind med dit NEM-ID.

Vi håber, at du bliver glad for dit nye digitale medlemskort.ALT DET MED SMÅT

Som led i administrationen af dit digitale medlemskort udveksler vi data med Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S, der administrerer PlusKort: dit nye digitale medlemskort , og vi har derfor en databehandleraftale med dem. Her kan du læse om behandlingen af dine personoplysninger hos Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S. Du vil også modtage dette i et brev sammen med det kommende nummer af Jernbane Tidende, der udkommer efter påske.

FAGBEVÆGELSENS FORDELSPROGRAM A/S – INFORMATION OM BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

1. OM FAGBEVÆGELSENS FORDELSPROGRAM A/S

Du modtager denne information, idet du er indmeldt i en fagforening, som er omfattet af Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S. Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S er en særlig fordelsordning, som tilbyder sine medlemmer en række rabatter og særvilkår hos udvalgte leverandører under navnet PlusKort. Du er automatisk medlem af Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S, når du er indmeldt hos en af de fagforeninger, som Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S samarbejder med.

Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S er stiftet på FH´s initiativ for at give en yderligere dimension til fagforeningsmedlemsskabet og for at styrke medlemmernes tilknytningsforhold til fagforeningerne. Bl.a. af denne grund er dit medlemskab af Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S gratis.

2. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S varetager behandlingen af dine personoplysninger på vegne af og efter instruks fra fagforeningerne med følgende formål:

Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S ‘ behandling af dine personoplysninger sker med det formål at oprette et PlusKort-medlemskab til dig, fordi du er blevet medlem af en af de fagforeninger, Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S samarbejder med. Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S bruger også dine personoplysninger til generelle analyser og statistik, herunder undersøgelser, bl.a. baseret på samkøring af data, af forskellige mønstre i medlemmers skift af fagforening samt af anvendelsen af medlemskortet for at udvikle og forbedre PlusKort og dertilhørende fordele og rabatter.

3. INDSAMLING AF OG TYPER PERSONOPLYSNINGER

Indsamlingen af dine personoplysninger sker i forbindelse med din indmeldelse i en fagforening, som er omfattet af Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S. Når du melder dig ind i en fagforening, overfører fagforeningen personoplysninger om dig til Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S, som du automatisk bliver medlem af. Herefter kan du drage fordel af de rabatter m.v., som er en del af PlusKort: dit nye digitale medlemskort.

Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S behandler følgende personoplysninger om dig på vegne af dit fagforbund:

• navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødedato;

• CPR-nummer;

• dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold; og

• verifikationsoplysninger, som kan vedrøre identitet på de til PlusKort tilknyttede forhandlere, som du har valgt at gøre brug af.

4. RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S varetager som databehandler behandlingen af dine personoplysninger i relation til PlusKort på vegne af de fagforeninger, som er omfattet af Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S. Eftersom Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S varetager behandlingen af dine personoplysninger på vegne af fagforeningerne og efter disses instruks, er din fagforening dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

For så vidt angår oplysninger om navn, adresse og øvrige identitet- og kontaktoplysninger, kan disse personoplysninger behandles, fordi det er nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af den aftale, som du indgår i forbindelse med indmeldelsen i fagforeningen, eller fordi det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse hos fagforeningen – formidling og oprettelse af PlusKort- fordelsprogrammet – som fagforeningen forfølger.

Behandling af dit CPR-nummer sker, idet det er nødvendigt i henhold til en lovmæssig forpligtelse for fagforeningerne. Behandlingen er også en nødvendig forudsætning i forbindelse med Fagbevægelsens Fordelsprograms administration af ordningen på vegne af og efter instruks fra fagforeningerne.

Oplysninger om dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold, som er en følsom personoplysning, sker som led i fagforeningens legitime aktiviteter, som omfatter administration af PlusKort og angår alene fagforeningens medlemmer.

5. MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S udveksler dine personoplysninger med følgende modtagere:

• fagforeninger, som er omfattet af PlusKort;

• underleverandører, som Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S har godkendt til varetagelse af dele af administrationen af PlusKort.

6. OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Dine medlems- og kontaktoplysninger vil blive opbevaret i op til 12 måneder efter ophør af dit medlemskab i Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S, medmindre lovgivning medfører en forpligtelse til en længere opbevaringsperiode, eller hvis dokumentationshensyn nødvendiggør en længere opbevaringsperiode, f.eks. i tilfælde af en tvist eller igangværende retssag. Visse af disse oplysninger kan dog blive opbevaret i en længerevarende periode af statistiske og analytiske årsager, evt. i aggregeret form, og slettes, når statistikken/analysen er gennemført.

7. DINE RETTIGHEDER

Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Du kan gøre brug af følgende rettigheder hos din fagforening:

• retten til indsigt i dine personoplysninger;

• retten til berigtigelse af dine personoplysninger;

• retten til sletning af dine personoplysninger;

• retten til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger;

• retten til dataportabilitet af dine personoplysninger, hvis særlige betingelser er opfyldt; og

• retten til indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger.

Da Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S alene behandler personoplysninger på vegne af din fagforening, vil det være din fagforening, der vil håndtere enhver anmodning herom. Det betyder, at Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S er forpligtet til at videresende din anmodning til din fagforening til besvarelse.

8. HENVENDELSER OG KLAGE

Har du spørgsmål angående Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S behandling af dine personoplysninger, eller er du uenig i den måde, som Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S behandler dine personoplysninger på, kan du kontakte Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S:

Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S, Dybendalsvænget 2, 2630 Tåstrup, Telefon: 70 10 20 60,

e-mail: info@pluskort.dk, www.pluskort.dk.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger.

Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.