PENSIONSALDER – TILLÆG AF PENSIONSÅR

Print Friendly, PDF & Email

Som en udløber af forhandlingerne af lokalaftalerne i DSB, der blev afsluttet i sommeren 2019, har Dansk Jernbaneforbund ”forfulgt” sagen om opsigelsen af lokalaftalen om tillæg af op til 5 års pensionsalder (tillæg af pensionsår) for tjenestemandsansat lokomotivpersonale i DSB, herunder udlånte tjenestemænd.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udtalt sig i sagen. Udtalelsen betyder, at tjenestemandsansat lokomotivpersonale i DSB fortsat har ret til at få tillagt op til 5 pensionsår, fordi man tidligere har været omfattet af en aftale om pligtig afgangsalder.

Tjenestemændene stilles som om, der er en pligtig afgangsalder på 65 år med en ret til fremregning af pensionsalder, som om man har arbejdet til det 70. år. Der kan højst optjenes 37 pensionsår.

Det gælder, når en lokomotivfører, kørelærer eller lokomotivinstruktør søger om sin afsked (ansøgt afsked) og fratræder sin stilling ved eller efter sit 65. år – altså som det ”altid” har været.

Der kan også tillægges op til 5 pensionsår i tilfælde, hvor DSB påtænker at opsige tjenestemanden af diskretionære grunde (f.eks. helbredsmæssige grunde eller for højt fravær). Det kræver, at tjenestemanden selv opsiger sin stilling (ansøgt afsked) og fratræder senest på fratrædelsestidspunktet for den uansøgte afsked plus at man skal være fyldt 65 år på fratrædelsestidspunktet.

Omtrent de samme regler gælder, hvis afskedigelse fra DSB’s side er af disciplinære grunde – her skal man dog nå at fratræde før den uansøgte afskeds fratrædelsestidspunkt.

Den ansøgte afsked slår således igennem overfor den uansøgte afsked i forhold til tillæg af pensionsår.

Forbundet opfordrer til, at du kontakter forbundet inden du sender din opsigelse for at være sikker på, at du opfylder reglerne for at få tillagt af pensionsår.

Lokomotivpersonale, der måtte være fratrådt fra den 1. marts 2020, hvor lokalaftalen ophørte, og til nu, vil blive indlagt rigtigt i tjenestemandspensionssystemet.