Ordinært Sektionsmøde i Pensionistsektionen

Få artiklen læst op
Getting your Trinity Audio player ready...
Print Friendly, PDF & Email

Ordinært Sektionsmøde den 14. maj 2024 kl. 12.45.

Mødet afholdes i MødeCenter Odense, Buchwaldsgade 48, Odense.

Der afgår busser fra Dannebrogsgade Odense mellem kl. 10.45 og 11.15.

Sektionen vil være vært ved et let traktement kl. 11.45 og der vil blive serveret kaffe under mødet. Af hensyn til traktementet skal medlemmer, der ønsker at deltage i dette, anføre det ved tilmeldingen.

Der afgår busser til banegården. Kl. 15.15 hvor der kan opnås Lyn- og Intercitytog forbindelser mod, Sjælland og Jylland.

Din partner er velkommen til at deltage uden stemmeret.

På bestyrelsens vegne

Ingelise Klavsen

TILMELDING

Tilmelding til det lette traktement i forbindelse med sektionsmødet den 14. Maj 2024 fremsendes pr. mail til:

lenalu53@djtr.dk

Følgende oplysninger skal skrives i mailen:

Navn og adresse, medlemsnummer samt antal der ønsker at deltage.

Dit medlemsnummer finder du på dit medlemskort for 2019 eller bagpå Jernbane Tidende over dit navn, eller på Plus Kort på din IPhone.

Tilmeldingen skal være kassereren i hænde senest den 04.maj 2024

NB!

Følgende gælder kun for medlemmer, IKKE ægtefælle/samlever:

Har du ikke frirejse, så kontakt Lena Ulriksen på e-mail: lenalu53@djtr.dk med oplysninger om navn, medlemsnummer, alder samt hvilken legitimation du vil bruge i toget (kørekort eller pas). Du vil så få tilsendt en print selv billet.

Her er fristen 04. maj 2024

Dagsorden:

1.Mødets åbning

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af forretningsorden

4. Valg af dirigent

5. Bestyrelsens beretning

6. Regnskab

7. Indkomne forslag

8. Valg

A. Formand Ingelise Klavsen (modtager genvalg)

B Bestyrelsesmedlem Johnny Petersen (modtager genvalg)

D Bestyrelsesmedlem Poul-Christian Svoller- Petersen (modtager genvalg)

E Bestyrelsessuppleant Bjarne Rene’ Fischer Lassen (modtager genvalg)

F Revisor Günther Johnsen (modtager genvalg)

G Revisorsuppleant Solveig Stenberg Pedersen (modtager genvalg)

9 Fastsættelse af honorarer

10 Bevillinger

11 Budget 2025

12 Fastsættelse af næste års mødested

13 Afslutning

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 14.april 2024