Ordinært Sektionsmøde i Pensionistsektionen

Print Friendly, PDF & Email

Ordinært Sektionsmøde den 30. september 2020 kl. 12.45. Mødet afholdes i MESSE C

Vestre Ringvej 101, Fredericia. Der afgår busser fra Fredericia banegård, udgang

Vest (den nye udgang) mellem kl. 10.45 og 11.15

Dagsorden:

  1. Mødets åbning

2. Valg af dirigent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Godkendelse af forretningsorden

5. Bestyrelsens beretning

6. Regnskab

7. Indkomne forslag

8. Valg

A Formand

B Næstformand for 1 år

C Kasserer nyvalg for 1 år

D Bestyrelsesmedlem

E Bestyrelsesmedlem Poul-Chr. Svoller-Petersen modtager genvalg

F Bestyrelsessuppleant

G Bestyrelsessuppleant

H Revisor Günther K Johansen modtager genvalg

I  Revisorsuppleant Erling Jensen

9 Fastsættelse af honorer

10 Bevillinger

11 Budget 2021

12 Fastsættelse af næste års mødested

13 Afslutning

Mødets gæst fra Dansk Jernbaneforbund er Jan Bech Danielsen, LPO-repræsentant i hovedbestyrelsen, der under punkt 13 vil give en orientering om arbejdet i DSB og DJ.

Forslag der ønskes behandlet, skal være fg. sektionsformand i hænde senest 30 dage før sektionsmødet.

Sektionen vil være vært ved et let traktement kl. 11.45 og der vil blive serveret kaffe under mødet. Af hensyn til traktementet skal medlemmer, der ønsker at deltage i dette, anføre det ved tilmeldingen.

Der afgår busser til banegården. Kl. 15.15 hvor der kan opnås Lyn- og Intercitytog forbindelser mod København og øvrige Jylland.

TILMELDING

Tilmelding til det lette traktement i forbindelse med sektionsmødet den 30. september 2020 fremsendes pr. mail til:

agri1947@djtr.dk

Følgende oplysninger skal skrives i mailen:

Navn og adresse, medlemsnummer samt antal der ønsker at deltage.

Dit medlemsnummer finder du på dit medlemskort for 2019 eller bagpå Jernbane Tidende over dit navn, eller på Plus Kort på din IPhone.

Tilmeldingen skal være kassereren i hænde senest den 12. september 2020

NB!

Følgende gælder kun for medlemmer, IKKE ægtefælle/samlever:

Har du ikke frirejse, så kontakt Lone Agri på e-mail: agri1947@djtr.dk med oplysninger om navn, medlemsnummer, alder samt hvilken legitimation du vil bruge i toget (kørekort eller pas). Du vil så få tilsendt en print-selv billet.

Her er fristen 12. september 2020