Ordinært sektionsmøde i Pensionistsektionen

Print Friendly, PDF & Email

Ordinært Sektionsmøde den 18. maj 2022 kl. 13.00. Mødet afholdes på First Hotel Grand

Jernbanegade 18, Odense. Der er ca. 10 minutters gang fra Odense Banegård, og der vil være guider til at vise vej.

Sektionen vil være vært ved et let traktement kl. 12.00 og der vil blive serveret kaffe under mødet. Af hensyn til traktementet skal medlemmer, der ønsker at deltage i dette, anføre det ved tilmeldingen.

På bestyrelsens vegne

Ingelise Klavsen

TILMELDING Tilmelding til det lette traktement i forbindelse med sektionsmødet den 18. Maj 2022 fremsendes pr. mail til: lenalu53@djtr.dk Følgende oplysninger skal skrives i mailen: Navn og adresse, medlemsnummer samt antal der ønsker at deltage. Dit medlemsnummer finder du på dit medlemskort for 2019 eller bagpå Jernbane Tidende over dit navn, eller på Plus Kort på din IPhone. Tilmeldingen skal være kassereren i hænde senest den 05.maj 2022
NB! Følgende gælder kun for medlemmer, IKKE ægtefælle/samlever: Har du ikke frirejse, så kontakt Lena Ulriksen på e-mail: lenalu53@djtr.dk med oplysninger om navn, medlemsnummer, alder samt hvilken legitimation du vil bruge i toget (kørekort eller pas). Du vil så få tilsendt en print selv billet. Her er fristen 05. maj 2022

Dagsorden:

1. Mødets åbning

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af forretningsorden

4. Valg af dirigent

5. Bestyrelsens beretning

6. Regnskab

7. Indkomne forslag

8. Valg

A Formand Ingelise Klavsen (modtager genvalg)

B Bestyrelsesmedlem Johnny Petersen (modtager genvalg)

C Bestyrelsesmedlem Poul-Christian Svoller-Petersen (modtager    genvalg)

D Bestyrelsessuppleant Peter Jessen (modtager genvalg)

E Revisor Günter K. Johansen (modtager genvalg)

F Revisorsuppleant Solveig Steenholt Pedersen (modtager genvalg)

9 Fastsættelse af honorarer

10 Bevillinger

11 Budget 2023

12 Fastsættelse af næste års mødested

13 Afslutning

Forslag skal være formanden i hænde senest 30 dage før sektionsmødet.