OK24: Nu begynder afstemningen

Få artiklen læst op
Getting your Trinity Audio player ready...
Print Friendly, PDF & Email

Så er det nu: Stem og bestem!

I weekenden den 22.-23. marts udsendes afstemningsmateriale til alle stemmeberettigede. Det er nu at forhandlingsresultatets skæbne skal afgøres af medlemmerne.

HVEM

Det er alene de berørte medlemmer, der kan stemme. Altså, kun de kollegaer hvis løn- og arbejdsvilkår bestemmes af OK24. Det vil sige:

  • Tjenestemænd i DSB (ikke overenskomstansatte)
  • Ansatte i Banedanmark (både tjenestemænd og overenskomstansatte)
  • Ansatte ved lokalbanerne (både tjenestemandslignede- og overenskomstansatte)

Hvis du tilhører én af de tre grupper, vil du modtage stemmematerialet i din e-boks. Du kan senest stemme tirsdag den 9. april 2024, kl. 12.00.

Du finder mere info om OK24 resultatet på vores temaside: www.djf.dk/ok24