OK24: Forlig på det kommunale område (lokalbanerne)

Få artiklen læst op
Getting your Trinity Audio player ready...
Print Friendly, PDF & Email

Der er indgået forlig på det kommunale område. I Dansk Jernbaneforbund omfatter forliget kollegaerne på lokalbanerne.

Der er enighed om en stigning på 8,8% over de næste to år. Allerede til april stiger lønnen med 4%. Der er afsat en pulje på 2% af den samlede løn til såkaldte organisationsforhandlinger – I DJ’s tilfælde forhandlingerne mellem Dansk Jernbaneforbund og KL om overenskomsten for lokalbanerne.

Når organisationsforhandlingerne er færdige sendes det samlede resultat til afstemning blandt de berørte kollegaer. Forventningen er, at det vil ske i slutningen af marts.

Du finder hele aftalen mm HER

I forbindelse med forliget har KTO – det kommunale forhandlingsfællesskab udsendt denne pressemeddelelsen:

OK-forlig for ansatte i kommunerne
Forhandlingsfællesskabet har i dag indgået et 2-årigt forlig, der forbedrer reallønnen for
de ansatte i kommunerne

”Det har været usædvanligt lange og hårde forhandlinger, hvor vi skridt for skridt har kæmpet
os frem mod et godt resultat for de ansatte i landets kommuner,” siger formanden for Forhandlingsfællesskabet og forhandlingsleder på det kommunale område, Mona Striib, om den netop
indgået overenskomstaftale på det kommunale område.

”Med overenskomstresultatet sikrer vi reallønsfremgang for alle kommunalt ansatte lønmodtagere. Allerede den 1. april i år stiger lønningerne 4 procent. Vi opnår mærkbare lønstigninger
for den enkelte og får afsat store organisationspuljer, der giver de enkelte faggrupper muligheder for at indfri specifikke ønsker og krav. Derudover rummer aftalen en række elementer, der
bl.a. øger de ansattes fleksibilitet, styrker den danske model, løfter de lavest lønnede, sikrer
bedre arbejdsmiljø og bedre rettigheder under barsel”, siger Mona Striib.

Den samlede økonomiske ramme lyder på 8,8 procent. Hertil skal lægges en ekstraordinær lønforhandling i slutningen af 2025, der sikrer balance til den private lønudvikling inden for den
toårige overenskomstperiode, så kommunalt ansatte undgår lønefterslæb.

De generelle lønstigninger lander i aftalen på 6,51 procent inklusive reguleringsordningen. Den
største udmøntning sker i aftalens første år, hvor de ansatte allerede fra 1. april vil se lønstigninger på 4 procent og reguleres igen til oktober.

Oveni kommer midler til organisationsforhandlingerne på 2 procent. Parterne er desuden enige
om at afsætte en pulje på 0,045 procent til at løfte lønnen for de lavest lønnede på det kommunale arbejdsmarked.

Den nye overenskomstaftale mellem Forhandlingsfællesskabet og KL rummer en helt ny opsparingsmodel, der gør det muligt for lønmodtagerne at opspare afspadsering og 6. ferieuge til senere afvikling. Parterne er også blevet enige om, at man nu skal se på mulighederne for at etablere en fritvalgsordning i 2026 tilpasset det kommunale arbejdsmarked.