OK23: Medlemsmøder om Jernbaneforliget

Få artiklen læst op
Getting your Trinity Audio player ready...
Print Friendly, PDF & Email

Der er nu planlagt medlemsmøder om Jernbaneforliget. Der bliver holdt møder i Aarhus, Odense og København. Der holdes to møder alle steder. Mød op og hør om indholdet i forliget inden afstemningen.

HVEM: Jernbaneoverenskomsten dækker overenskomstansatte tog- og lokomotivførere hos DSB, Arriva og godsselskaberne. Overenskomstansatte S-togrevisorer, metrostewards, stationsbetjente hos godsselskaberne og øvrige ansat på jernbaneoverenskomsten (ikke tjenestemænd).

Aarhus
HVORNÅR: Onsdag den 22. marts 2023 kl. 12.00-14.00 og kl. 16.30-18.30
STED: FH Aarhus, Skt. Knuds Torv 3

Odense
HVORNÅR: Torsdag den 23. marts 2023. kl. 12.00-14.00 og kl. 16.30-18.30
STED: Milling Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24

København
HVORNÅR: Torsdag den 30. marts 2023 kl. 17.00-19.00 og fredag den 31. marts kl. 9.30-11.30
STED: DGI Byen, Tietgensgade 65

Vel mødt!