OK23: Her er industriforliget

Få artiklen læst op
Getting your Trinity Audio player ready...
Print Friendly, PDF & Email

Søndag blev der indgået overenskomstforlig på industriens område. Forliget får direkte betydning for kollegaerne, der arbejder på Industriens Overenskomst – det vil primært sige stationsbetjente, der ikke er ansat som tjenestemænd. Men aftalen får også indirekte indflydelse på vores øvrige privatansatte kollegaers kommenende løn- og arbejdsvilkår, da industriens overenskomst danner ”rammen” for de øvrige forhandlinger.

Med industriens Overenskomst på plads går forhandlingerne om Transportforliget ind i slutfasen. Og når det forlig er på plads begynder slutspillet om Jernbane- og Letbaneoverenskomsten.

Fakta om den nye overenskomst
[Fra pressemeddelelsen fra CO-Industri]

De nye overenskomster gælder i to år frem til den 1. marts 2025. De indeholder en lang række forbedringer, bl.a.

  • Fritvalgskontoen stiger med to procent fra 7 til 9 procent i 2024. Det svarer til mere end en månedsløn.
  • Fra i år skal arbejdsgiverne betale to procent mere og lønmodtagerne to procent mindre ind til pension. Medarbejderne opsparer det samme – men det gør altså, at de får to procent mere ud sammen med lønnen.
  • Mindstelønnen stiger med 9 kroner i timen.
  • Tillidsrepræsentanterne får stærkere værktøjer end i dag, så de får bedre muligheder for at hente gode resultater hjem ved de lokale lønforhandlinger.
  • Aftalen giver også tillidsrepræsentanternes bedre muligheder og flere rettigheder for at organisere – og styrker dermed den danske model.
  • Barsel med fuld løn bliver forlænget med fire uger – fordelt på to uger til deling og to uger til den anden forælder.
  • Der bliver fremover ret til at udpege en uddannelsesrepræsentant på arbejdspladsen, der skal bistå tillidsrepræsentantens arbejde med uddannelse.
  • Fremover får medarbejderen fuld løn under deltagelse i selvvalgt uddannelse. Tidligere var tilskuddet på 85 procent.
  • Timelønnen til lærlinge bliver forhøjet med 8 kroner i perioden, og andre satser stiger.

Læs mere på www.co-industri.dk/artikler/industriens-ansatte-faar-mere-i-loenposen