OK23: Enig HB anbefaler Letbaneforliget. HUSK: Medlemsmøder 22/3 og 23/3

Få artiklen læst op
Getting your Trinity Audio player ready...
Print Friendly, PDF & Email

Dansk Jernbaneforbunds hovedbestyrelse har behandlet det netop indgåede Letbaneforlig. En enig hovedbestyrelse anbefaler enstemmigt et ja til forliget. Forliget indeholder blandt andet:

  • Fornuftige stigninger på grundløn og tillæg, der flugter med stigningerne i Transportforliget.
  • Arbejdsgiverne indbetaler 2% mere til pension – og dermed får medarbejderne 2% mere udbetalt i løn.
  • En stigning af fritvalgskontoen på 2%.
  • Bedre barselsregler.
  • Fokus på helbred ved natarbejde samt klar definition på, at natarbejde er arbejde i tidsrummet mellem 01.30 – 04.30
  • Flere midler til Jernbanernes Samarbejds- og Uddannelsesfond (JSU).

Du finder det samlede forlig her

Forliget vil snart blive sendt til afstemning blandt de berørte medlemmer. Der vil blive afholdt medlemsmøderom forliget:

Aarhus: Onsdag den 22. marts kl. 10-11.30 og kl. 14.30-16.00 – FH Aarhus, Skt. Knuds Torv 3

Odense: Torsdag den 23. marts kl. 10-11.30 og kl. 14.30-16.00 – Milling Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24