OK20: Vi nærmer os den endelige forligsskitse

Print Friendly, PDF & Email

Forligsmanden har i dag fremlagt den overordnede ”forligsskitse” – det vil sige resultatet af OK20: De forlig, der er indgået + fællesbestemmelser for de områder, hvor der ikke er indgået forlig.

For medlemmer af Dansk Jernbaneforbund drejer det sig om 3 overenskomster: Industrioverenskomsten, hvor der er indgået et forlig + Jernbane- og Letbaneoverenskomsten, hvor der ikke er indgået forlig.

Forligsmanden vil indenfor for kort tid komme med sit konkrete bud på en fornyelse af Jernbane- og Letbaneoverenskomsten (den konkrete forligsskitse på de to områder). Det er disse, der skal til afstemning blandt de medlemmer, der arbejder på de to overenskomster. Samtidig skal forliget om industrioverenskomsten til afstemning blandt de medlemmer, der arbejder på industrioverenskomsten.

Dansk Jernbaneforbund afventer nu de endelige skitser på vores områder. Når skitserne er klar, ”mødes” hovedbestyrelsen og kommer med sin anbefaling: Ja eller Nej. Samtidig beslutter hovedbestyrelsen afstemningsmetoden og afstemningsperioden.

Kort sagt: I vil høre meget mere i den kommende tid.

Du kan læse forligsskitsen her.

DR’s omtale finder du her.