OK20 update: Forhandlingerne afbrudt – vi afventer forligsmanden.

Det er ikke lykkes indgå et forlig ved dagens mægling i Forligsinstitutionen.

Derfor er forhandlingerne nu afbrudt og vi afventer nu yderligere fra Forligsmanden.

Yderligere info følger, når vi kan/må melde mere ud.