OK20: Sådan ser ny overenskomst i transporten ud

Print Friendly, PDF & Email

Kilde: 3fs hjemmeside

Efter knap seks ugers forhandlinger indgik 3F og Dansk Industri sent fredag forlig, der blandt andet indeholder bedre arbejdsmiljø, opgør med usikre ansættelsesvilkår og lønstigning.

Forhandlingerne har været hårde og bølgerne har gået højt, men sent fredag aften blev der efter 32 timers intense forhandlinger indgået forlig om nye overenskomster  på transportområdet.

– Det er en fair pakke for fremtidens transport, der kan sikre et ordentligt og holdbart arbejdsliv, siger topforhandler Jan Villadsen, der er formand for 3F Transport.

3F Transport og Dansk Industri (DI) indgik forlig om ”Fællesoverenskomsten”, der omfatter havnearbejderne og en stor gruppe lagerarbejdere og chauffører på DI’s virksomheder.

Forliget lægger linjen for en række andre overenskomster mellem 3F Transport og DI for cirka 40.000 ansatte på virksomheder i transportsektoren.

Favner medlemmernes ønsker 

3F’erne på transportområdet blev, i god tid før forhandlingerne startede, hørt, og de ønskede blandt andet: Et arbejdsliv, alle kan holde til i længden, et opgør med usikre ansættelser, højere realløn og mere frihed.

Jan Villadsen fremhæver især disse fire punkter i den fornyede overenskomst, som han mener, favner medlemmernes ønsker:

2.200 kroner mere i månedsløn. Bedre arbejdsmiljø. Mere frihed i arbejdslivet. Et opgør med 0-timers-kontrakter og usikre ansættelsesvilkår.

Lønnen stiger

Månedslønnen for en 37-timers arbejdsuge stiger mindst 1.500 kroner over de næste tre år. Oven i kommer 700 kroner om måneden via forhøjelsen fra 4 til 7 procent til hver enkelt ansats særlige opsparing – den såkaldte fritvalgskonto.

– På transportområdet er reallønnen steget hvert år siden finanskrisen var værst i 2012. Den udvikling forventer jeg forstærkes. Vores medlemmer får som minimum en lønstigning på 2.200 kroner om måneden over de næste tre år plus gennemslag på pension og feriepenge, siger Jan Villadsen og fortsætter:

–  Samtidig får transportarbejdere mere frihed og fleksibilitet i arbejdslivet. Ikke mindst via stigningen fra 4 til 7 procent i den særlige opsparing, der kan bruges til løn, fridage til samvær med syge børn, opsparing til pension eller til seniorfridage.

Opgør med 0-timers kontrakter

I transportaftalen ligger der et opgør med de udskældte og omdiskuterede 0-timers-kontrakter.

– Her forpligter 3F Transport og DI sig til at søge at løse udfordringer med usikre ansættelsesvilkår, 0-timerskontrakter og omgåelse af overenskomsterne på transportområdet, oplyser Jan Villadsen.

Buschauffører får ret til pauser

I Transportaftalen ligger også, at ansatte på transportområdet får et forbedret arbejdsmiljø og øget indflydelse på egne arbejdsvilkår. 

– Vores medlemmer træder raske ind på arbejdsmarkedet. De skal naturligvis også vandre raske gennem arbejdslivet og komme raske ud i den anden ende. Derfor er jeg glad for, at vi får forbedret arbejdsmiljø og arbejdsvilkår væsentligt over de næste tre år, siger Jan Villadsen.

Samtidig er det en del af aftalen, at landets buschauffører sikres ret til pauser og ordentlige pausefaciliteter. Det har buschaufførerne stået sammen om og kæmpet hårdt for i flere år.

Forbedringerne betyder, at buschauffører sikres ret til værdige pauseforhold. Det skrives ind i overenskomsten, og betyder blandt andet, at brud på reglerne om pausefaciliteter kan behandles fagretligt og ende i Arbejdsretten.

– Det er en unik nyskabelse, at arbejdsmiljø, der normalt bæres af lovgivning, skrives ind i overenskomsten, siger Jan Villadsen.

De vigtigste punkter i Transportforliget

Her er de vigtigste punkter i det netop indgåede Transportforlig

Timeløn: Normaltimelønnen stiger 3,20 kroner per time 1. marts 2020, 3,20 kroner per time 1. marts 2021 og 3,15 kroner per time 1. marts 2022. (I alt 9,55 kroner). Heraf kan 0,50 kroner af lønstigningen hvert år (1,50 kroner) udmøntes via lokale lønforhandlinger.

Frit valg: Den særlige konto, der sikrer hver enkelt ansat frit valg mellem pension, frihed eller udbetaling som løn, hæves fra fire til syv procent af lønnen. Det sker med 1,00 procent 1. marts 2020, 1,00 procent 1. marts 2021 og 1,00 procent 1. marts 2022.

Øget frihed i arbejdslivet: Brug af særlig konto til frihed i arbejdslivet udvides til ret til fravær ved barns 2. sygedag og når barn skal til lægen.

Tillæg: Genetillæg stiger 1,6 procent 1. marts 2020, 1,6 procent 1. marts 2021 og 1,6 procent 1. marts 2022.

Lærlinge: Lønnen til lærlinge hæves med 1,7 procent 1. marts 2020, 2021 og 2022. Samtidig får lærlinge ret til pensionsindbetaling fra de fylder 18 år i stedet for den dag, de fylder 20 år.

Løn under sygdom: Perioden med sygeløn til ansatte forøges fra 56 til 70 dage. Medarbejdere med over 3 års anciennitet kan ikke opsiges i den periode, de har ret til sygeløn.

Udvidet forældreorlov: Forældreorlov tilføjes tre ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder. Det betyder i alt 16 ugers forældreorlov

Planlagt uddannelse: Ansatte på transportområdet får nye muligheder for fleksibel planlægning af uddannelse i samarbejde med virksomhederne. Fyrede får bedre muligheder for uddannelse ved opsigelse.