OK20: Forhandlingen om jernbaneoverenskomsten er udsat

De planlagte forhandlingen i Forligsinstitutionen i morgen (fredag) er aflyst (udsat).

Nærmere følger, når vi får en ny indkaldelse.